Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter!
Manga News: Check out these new manga (11/16/15 - 11/22/15).
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (November 2015).
New Forums: Visit the new forums for Boku no Hero Academia!
Event News: A new Anime Showdown has started. Nominate the most badass female now!
Translations: Gintama 565 by kewl0210 , Bleach 651 by cnet128 , One Piece 806 by cnet128

Tuyển typesetter tiếng Việt

on Nov 24, 2008 03:06Hiện nay nhóm mình đang cần tuyển 1 typesetter cho project Negima!, mảng tiếng Việt.

Yêu cầu:
- Biết sử dụng Photoshop ở mức căn bản.
- Biết ứng dụng cái loại font, style chữ.
- Biết tiếng Việt là một lợi thế.

Lợi ích:
- Được share hàng hiếm, nóng sốt, hay ho... về Negima! trước tiên.
- Được một cộng đồng fan hâm mộ ở Việt Nam tôn sùng.

Liên hệ:
- YM: warrior_kaminari_kemono
- PM qua website này.

about-the-author:

Alias: WarriorKK
Message: PM | Email

Latest Group Releases

Date Manga Ch Lang Translator

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso