RSS

Notices and Releases

One Piece 569 (0 comments)
Chương 569. Monster | Quái Vật Thật Sự

Trang.2
Luffy: ah ...!!
Luffy: Chúng đang chuẩn bị hành quyết Ace!

Iva: Này Mũ Rơm-boy!! Hãy nhớ là, cậu mà xỉu một lần nữa là đứt luôn đấy, tôi không kéo nổi cậu ở lại thế giới này đâu!
Iva: Hoóc-môn Tăng Lực chỉ đang đánh lừa cảm giác của cơ thể cậu mà thôi, chỉ để lừa thôi! Nên vết thương của cậu chưa lành đâu đấy!
Luffy: haah ... haah ...
Luffy: Tôi sẽ không xỉu lần nữa đâu?

Iva: minggiiiiiiiiir!! Hiihaaa!
Luffy:!

Trang.3
Luffy: Coby!!
Luffy: haah haah
Coby (nếu mình không chiến đấu chống lại)
Coby (Mình sẽ không thay đổi... Read More " "
Posted as translation
Thanks: 1 / Views: 1793
One Piece 569 (0 comments)
Chương 569. Monster | Quái Vật Thật Sự

Trang.2
Luffy: ah ...!!
Luffy: Chúng đang chuẩn bị hành quyết Ace!

Iva: Này Mũ Rơm-boy!! Hãy nhớ là, cậu mà xỉu một lần nữa là đứt luôn đấy, tôi không kéo nổi cậu ở lại thế giới này đâu!
Iva: Hoóc-môn Tăng Lực chỉ đang đánh lừa cảm giác của cơ thể cậu mà thôi, chỉ để lừa thôi! Nên vết thương của cậu chưa lành đâu đấy!
Luffy: haah ... haah ...
Luffy: Tôi sẽ không xỉu lần nữa đâu?

Iva: minggiiiiiiiiir!! Hiihaaa!
Luffy:!

Trang.3
Luffy: Coby!!
Luffy: haah haah
Coby (nếu mình không chiến đấu chống lại)
Coby (Mình sẽ không thay đổi... Read More " "
Posted as translation
Thanks: 0 / Views: 1238