Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: Gintama 678 by kewl0210 , One Piece 900 by cnet128
translation-is-ready

Fairy Tail 183

آموزشگاه هیولاها

fa
+ posted by Farzad F.E.A.R as translation on May 15, 2010 10:51 | Go to Fairy Tail

-> RTS Page for Fairy Tail 183


صفحه 1
1- قسمت 183 : آموزشگاه هیولاها
2-روز 27 اردیبهشت منتظر قسمت بعدی فِری تیل باشین!!
3-توضیح :(نوشتۀ توی مربع مستطیل حذف بشه)
4-کار درست رو انجام بده!!
صفحه 2
1-انرژی جادویی ای که از بدن جنگجوهای اژدها بیرون کشیدیم رو تصور کن
2- تجسم کن که اون یه زنجیر بسیار غظیمه که اون جزیرۀ شناور رو تحت کنترل ما در آوُرده
3- تنها کاری که باید بکنی اینه که چیزی که تحت کنترل خودته رو نابود کنی...به بیان دیگه باید اون لاکریما رو...
4- ...با کشور گربه ها نابود کنی
5- این کار باعث ترکیب دو انرژی جادویی می شه
6- و اونوقته که انرژی بی نهایت جادویی مملکتمون رو پُر می کنه
7- آنچه در قسمتهای قبلی گذشت : فهمیدیم هدف پادشاه اِدوراس این بود که به کمک منفجر کردن لاکریمای بچه های فِری تیل و برخوردش با کشور اِکسیدها و با ترکیب دو انرژی قصد داره انرژی جادویی جاویدان به دست بیاره!! ناتسو ی سایرین دارن تا پای جون برای متوفق کردن اونا می جنگن ولی به نظر می رسه جادوگرای اِدوراس به این راحتی های شکست نمی خورن و اوضاع برای بچه های ما خوب نیست!! از همه بدتر هر لحظه نقشۀ پادشاه اِدوراس به مرز بهره برداری نزدیکتر می شه، موقت زیادی واسه ناتسو و دوستاش نمونده!!!
8- انرژی جاودانۀ جادویی، بیشتر از جان افراد، نقشۀ جنون آمیز پادشاه اِدوراس همچنان ادامه داره!!
9- جادوی اِدورای، توپخانۀ اژدهای به زنجیر کشیده شده
توضیح : دستگاهی که جادوی اژدها رو شلیک میکنه، ولی در شرایط فعلی هنوز به مرز بهره برداری نرسیده
صفحه 3
1- بفرمایید عالیجناب، این کلید فعال سازی توپخونست
2- عالیجناب!! لطفاً دست نگهدارین!!
3- ای کله پوک!! چند بار باید بت بگم به سمت عالیجناب اینطوری ندو
4- الان لیلی هم توی جزیره پیش اون لاکریماست
5- اگه بخواین الان نقشه رو عملی کنین اونم می میره!
6- خُب که چی؟
7- اون...اون یکی از ماست
8-ای کله پوک!! کسایی که در رأس اختیاراتن باید بیشتر از بقیه آمادۀ قربانی کردن خودشون برای رسیدن به اهداف بزرگ باشن!!
9- ولی...من نمی خوام لیلی بمیره!!
10- واسم مهم نیست بقیۀ نقشتون چطور پیش می ره!!
من نمی خوام اون بمیره!
صفحه 4
1- من نمی خواااام!!
2- دا...داری چه غلطی...!!
3- کوکو!!!
4- کیــــــــــــا!!
5- تو همیشه دوست داشتی بدوی
6- آآآی
7- منم همیشه دوست داشتم ببینم با تمام انرژیت این کاری می کنی
صفحه 5
1- آآآآآآآآآآآآآآ!!!
2- کلیدو بده به من
3- کوکو!!!
4- بایرو!! برو دنبالش!!
5- همین الان!!!
6- ا...اطاعت!
صفحه 6
1- خیلی درد داره...
2- خیلی درد داره...
3- اولین باره که دویدن انقدر برام عذاب آوره
4- اینطور نیست که من جادوی جاویدان رو دوست نداشته باشم
5- ولی نمی خوام لیلی بمیره!!!
6- حالا چیکار کنم! حالا چیکار کنم!!
صفحه 7
1- بووااااا!
2- سُرفه سرفه
3- لوسی!!
4- تو حالت خوبه!!! هِی با توَم!!
5- من اینجام!! اینجا!!!
6- منو از این توو بیار بیرون!!
7- چطوری رفتی تو یه همچین جایی؟
8- خودمم نمی دونم! باید تصادفاً جریا آب منو آوُرده باشه اینجا!!
9- چی؟ این چه قیافه ایه؟
صفحه 8
1- این چیه پوشیدی؟!!
2- هاه؟!
3- اینجا نوشته جعبۀ تغییر شکل
4- وقتشه با تغییر شکل خودتون رو زیبا کنین و با هم راهی سرزمین افسانۀ بچه ها بشیم
5- یه پیچ تنظیم اینجاست
6- منو به حالت اولم برگردون!!
صفحه 9
1- مسخره بازی دیگه بســــــــه!!
2- بی انصاف
3- کجایین، جادوگرای زمینی...
4- خودشه
5- زود باش منو به حالت اولم برگردون، این لباس باعث شَرممه!!
6- همین الان یه فکری به سرم زد
7- چچچ
8-چقدر تابلو، منم اصلاً نفهمیدم که شماها اینجایین
9- یووووهووو
صفحه 10
1- ولـــــم کنیــــــــــــــن!!
2- نـــــــــه!! نقشه برانگیختن حس جنسی اون با شکست مفتضحانه ای روبرو شد!!
صفحه 11
1- گولمون رو نخورد!!
2- مهمتر از اون، اینجا چه خبره؟ این جَکو جونورا دیگه چیَن؟!
3- به اینجا می گن آموزشگاه هیولاها
4- اینجا یه جای دیدنیه که می تونی توش زندگی روزمرۀ هیولاها و درس خوندنشون رو ببینی
5- باشه، هر چی تو بگی، فقط جون هرکی دوست داری لباسامو بِم پس بده!!
6-لعنتی!! مثل این که به اندازۀ کافی توی اون میل جنسی نبود!!
7- تو هنوز اونجایی؟!
8- مثل این که باید بات رو در رو مبارزه بکنم
9- منظورت اینه که تصمیم داری توی آموزشگاه هیولاها بام مبارزه کنی؟
10- اینجا جای محبوبه منه، می دونستی
11- باند مومیایی!!
صفحه 12
1- توی آموزشگاه هیولاها همۀ هیولاها سربازای حلقه به گوش منن
2- این باحال نیست؟
3- (هر چی خواستی بنویس  )
4- از همۀ بدنش آتیش میاد بیرون؟!
5- چنگال...
صفحه 13
1- اژدهای آتشین!!!
2- آآآخ!!
3- مُشت فِرَنکِن!!
صفحه 14
1- (به جای این گوووا اووااا ها هرچی خواستی بنویس  )
2- این دیگه چه جور قدرتیه؟!!
صفحه 15
1- نیروهای هیولای من، جنع بشین!!
2- بگیرینش
3- بســـــــه دیگــــــه
4- دست از سرم بر دارین
5- آهاهاهاها، نمی دونم می تونی از پس این همه هیولا بر بیای یا نه
6- اووووو
صفحه 17
1- هِی، فکر کردین دارین چیکار می کنین؟
2- اون یه هیولاست!!
صفحه 18
1- اون یه...
2- هیولای واقعیــــــه؟!!
صفحه 18
1- از جون من چی می خواین هیولاهای چِندِش!!!
2- برین گُمشین!!!
3- آییییی...
4- اوووخ...
صفحه 19
1- ها؟! اون هیولاها کجا رفتن؟
2- و تو دیگه کی هستی؟
3- کوکو!! پس نمی خوای وایسی، آره؟!
4- کمکم کُن...
5- چی؟
6- چه...چه بلایی سر پاهات اومده؟ بد جوری صدمه دیدن...
7- دیگه نمی تونم بدوم...
8- اینو بگیر
9- شوو
10- صبر کن ببینم! داری چی کار می کنی؟ این زن یکی از اون زمینی هاست!!
11- من نمی تونم این کلید رو بش بدم، حالا چه خاکی تو سرم کنم؟!
صفحه 20
1- همین الان کلیدو بده به من
2- جنگی غیرمنتظره، اشتباه گرفتن کلیدها با هم باعث شروع جنگی تا پای جون شده...
3- کلید؟!
4- چر...چرا دنبال کلیدامی؟!
5- امکان نداره اونارو بدم به آدم بی ریختی مثل تو!!
6- این دختر درست نفهمیده چه خبره...
7- حتی لوسی هم با تمام وجود آمادۀ جنگیدن شده!!
8- نگران نباش، به خاطر تو هم که شده حساب این بدترکیب رو یه سره میکنم
9-ادامۀ این داستان را در قسمت بعدی (184) به نام رودخانۀ ستاره ها برای حفظ غرور دنبال کنید

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

Approved by njt

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Farzad F.E.A.R
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 11
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
May 12, 2010 183 en dolemy
May 12, 2010 183 en Nagumo
May 18, 2010 183 br Blitz Krieg

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Apr 19, 2018 Yakusoku no... 83 fr Erinyes
Apr 19, 2018 Shokugeki no Soma 259 fr Erinyes
Apr 19, 2018 81 Diver 354 en kewl0210
Apr 17, 2018 81 Diver 353 en kewl0210
Apr 17, 2018 81 Diver 352 en kewl0210
Apr 16, 2018 81 Diver 351 en kewl0210
Apr 15, 2018 81 Diver 350 en kewl0210
Apr 15, 2018 81 Diver 349 en kewl0210
Apr 14, 2018 81 Diver 348 en kewl0210
Apr 14, 2018 81 Diver 347 en kewl0210