Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 859 by cnet128 , Gintama 628 (2)
translation-is-ready

Fairy Tail 186

گربه ی من

fa
+ posted by Farzad F.E.A.R as translation on Jun 6, 2010 21:54 | Go to Fairy Tail

-> RTS Page for Fairy Tail 186

صفحه 1
1- قسمت 186 : گربه ی من
2- اگه چشاتو گرفته، سریعاً بش نزدیک شو!!
3-حتی اگه اون چیز یه قورباغه باشه، فرصتیه که ممکنه دیگه توی زندگیت برات پیش نیاد!!
صفحه 2
1- اکستالیا
2- (حاشیه ی سمت راست) : به منظور جلوگیری از اتفاق وحشتناک قریب الوقوع، وِندی و چارلی تصمیمشون رو گرفتن تا نقشه ی مرگ و زندگی رو اجرا کنن
3- اینجا چه خبره...
4- فرشته ی از دست رفته...
5- با خودش یه انسان آورده...
صفحه 3
1- من می خوام با ملکه صحبت بکنم
2- خطر بزرگی داره اکستالیا رو تحدید میکنه
3- از سره راهم برین کنار، برین کنار
4- راهو باز کنین، میــــَوو...
5- ش...شماها تو دردسر افتادین!!انسان ها و فرشته های از دست رفته اجازه ندارن پاشونو توی اکستالیا بزارن
6- الان وقت این حرفا نیست
7- اگه جونتون رو دوست دارین، گوش بدین ببینین چی می گیم
8- نیچیا-سان و بقسه ی کسایی که دنبالتون بودن کجان؟
9- اونا توسط ارتش امپراطوری به لاکریما تبدیل شدن
صفحه 4
1- انگار که می شه مأمورین مخصوص امپراطوری اکستالیا توسط انسان ها از بین برن
2- این چرت و پرتارو تمومش کن
3- این حقیقت داره!!! هدف بعدی ارتش امپراطوری اینجاست!!!
4- بزار هرکاری عشقشون می کشه انجام بدن
5- ملکه با جادوش دخل همشون رو میاره!
6- درسته، درسته!
7- اگه الان فرار نکنین، همتون توی خطر بزرگی میفتین!!!
8- دهنتو ببند انسان کستاخ!!!
صفحه 5
1- آآآآخ
2- وِندی!!!
3- شماها حتی نمی تونین فکرشو بکنین قدرت جادویی ملکه ی ما چقدر زیاده!!!
4- به ما می گن اِکسید، نه برگ چغندر!!! ما از شما انسان ها برتریم!!!
5- آآآآی
6- تمومش کنین!!!
7- اوووخ
8- آم...آآه...
9- از اینجا برین بیرون، ای انسان و فرشته ی از دست رفته
10- اینجا اکستالیاست، سرزمینی که توسط ملکه اداره می شه
11- تا زمانی که ملکه رو داریم
12- امکان نداره انسان ها بتونن مارو شکست بدن!!!
صفحه 6
1- اگه انقدر از انسان ها متنفرین، جرفی ندارم، هر بلایی می خواین سر من بیارین!!!
2- ولی به چارلی صدمه نزنین، مگه اون یکی از شماها نیست؟!!
3- به حرفی که چارلی می خواد بتون بزنه گوش بدین!!!
4- وِندی
5- برین گمشین
6- برین بیرون
7- گورتون رو گم کنین
8- آآآخ
9- از اینجا برین
10- گمشین
صفحه 7
1- آخه چرا...
2- در آسمان بالای شهر، جزیره ی لاکریما
3- صدای برخورد شمشیر به آهن
4- اووووووووه
5- گزیــــــــل!!!
صفحه 8
1- چچچ
2- وقتی فکرشو می کنم دست خالی شمشیر منو که می تونه آهن رو داغون کنه متوقف کردی خیلی تعجب می کنم
3- شما جادوگرای زمینی خیلی آدمو غافلگیر میکنین
صفحه 9
1- ببخشید که نا امیدت کردم، ولی فَلسای اژدهای آهنی، آهن معمولی نیستن
2- از اینا بگزریم، مگه تو با اون گربه ها نیستی؟
3- پس چرا با ارتش امپراطوری داری کار میکنی؟
4- تو یه اکسیدی، درسته؟ درست مثل من
5- هِی، می خوای یه ماهی بت بدم؟
6- این موضوع بر می گرده به خیلی وقت پیش
7- من سرزمین و خونم رو ترک کردم!!!
8- اون کشور قُلابی و پر از دروغ رو!!!
صفحه 10
1- کشور قُلابی و پر از دروغ؟
2- پس تو از خونه رونده از همهجا مونده ای، هان؟
3- خیلی خوب شد، درست مثل خودمی
4- کــی هی هی هی...
5- ازش خوشم میاد
6- ترک خوردن
صفحه 11
1- اونو گربه ی خودم می کنم
2- چـــــــــــــــــــی؟!!
3- باستِر مارم؟!!
4- ولی اول از همه باید بت نشون بدم رئیس کیه
5- کی هی هی هی هی!!! حالا دیگه جلوی سمندر و اون جِقِله دختر کم نمیارم!!!
6- این یارو...
صفحه 12
1- غرش اژدهای آهنی!!!!
2- گووااااااااااااا
صفحه 13
1- قیافه ی گزیل خیلی ترسناکه
2- قویه!!!
صفحه 14
1- گوووااا
2-گزیل!!!
3- گی هی هی
صفحه 15
1- شهر امپراطوری اِدوراس
صفحه 16
1- گرِی!!!
2- ناتسو
3- چه بلایی سر کلید آوُردی؟ بنال دیگه---؟!
4- هاه؟
5- همه چیز تموم شده بابا، ولی استراتژیمون یکم تغییر کرده
6- لوسی کجاست؟
7- اون گیر کرده
8- یکم دیگه...
9- سینه هات خیلی بزرگه...
10- آخه اینی که گفتی چه ربطی به شرایطی که توشیم داره؟
11- مهمتر از همه چیز، می تونیم از این کلید به نفع خودمون استفاده کنیم
12- تا دوستامون رو نجات بدیم
13- چی؟!!
صفحه 17
1- هدف اصلی اونا استفاده از توپخونه ی اژدها به عنوان یه اهرم حرکتی بود
2- تا بتونن لاکریما رو با قدرت به اکستالیا بزنن
3- اما اگه ما بتونیم توپخونه ی اژدها رو که نیروی جادوی جنگجوهای اژدها درش متمرکز شده مستقیم به لاکریما بزنیم
4- اونوقت می تونیم همه رو به شرایط اولشون برگردونیم
5- من که نفهمیدم چی شد، ولی اینطور که گفتی پس می تونیم همشون رو نجات بدیم، درسته؟!!!
6- توپخونه ی اژدها توی همین مسیره
7- اوه
8- ولی یه مشکلی هست
9- هیچ راهی واسه داخل شدن به اون اتاق نیست
10- می تونیم درو بترکونیم!!
11- فکر نمی کنم فکر خوبی باشه، درش به نظر خیلی محکم میاد
صفحه 18
1- نفس
2-نفس
3- پس اینجایین...
4- نفس
4- نفس
5- اِرزا!!!
6- نه...صبر کن ببینم!!
7- اون اِرزای اِدوراسه......
8- نفس
9- نفس
صفحه 19
1- اِرزای ما...
2- ...شکست خورده...؟!
صفحه 20
1- پس شما صحیح و سالمین کاپیتان نایت واکِر!
2- کجای قیافش صحیح و سالمه؟!!چی شده؟ اون زخما-
3- چیز مهمی نیست
4- اون...اونا؟!
5- کلید توپخونه ی اژدهان
6- ک...کلید؟!!
7- عالیجناب داخله؟
8- بله...خواهش می کنم بفرمایید
9- همه ی مقدمات آمادست
10- انرژی جادویی ابدی درست تو چنگمونه
11- آیا تمام امیدها به یأس تبدیل شدن؟!
12- ادامه ی این داستان را در قسمت بعدی (187) به نام پایان کار توپخانه ی اژدها دنبال کنید


Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Farzad F.E.A.R
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 11
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
May 29, 2010 186 en Nagumo

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Mar 29, 2017 RYOKO 20 en Bomber...
Mar 28, 2017 Inumaru Dashi 8 en 4649
Mar 28, 2017 RYOKO 19 en Bomber...
Mar 28, 2017 Innocent Rouge 28 en kewl0210
Mar 28, 2017 Nanatsu no Taizai Gaiden 4 fr FKS
Mar 27, 2017 Yakusoku no... 32 fr Erinyes
Mar 27, 2017 RYOKO 18 en Bomber...
Mar 26, 2017 Inumaru Dashi 7 en 4649
Mar 25, 2017 Shokugeki no Soma 208 fr Erinyes
Mar 25, 2017 There Goes... 64 en Willeke...