Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: Gintama 678 by kewl0210 , One Piece 900 by cnet128

Bleach 217

[Shonen][Dutch] Bleach 217 - Based on Djudge's translation

nl
+ posted by kadodo as translation on Mar 3, 2006 13:33 | Go to Bleach

-> RTS Page for Bleach 217

Bleach translation time! :yelling

Thanks to: Djudge, whispo

Djudge version [English]
Khaludh version [Dutch]

============ Page 01 ============

Fanning: Hold those tears, daughter! A dependable father will take your missing brother's place!
Sidebar: Hou die tranen vast, dochter! Een betrouwbare vader zal je vermiste broer's plaats innemen!

Yuzu: … <sob>…
Yuzu: ...<snik>...

Yuzu: Brother's never going to return
Yuzu: Broer zal nooit meer terugkomen.

Karin:Oh, give it a rest already.
Karin: Oh, hou daar toch eens mee op.

Karin:He'll be back in two or three days, so everything's fine.
Karin: Hij zal terug zijn over twee of drie dagen, dus alles is onder controle.

Yuzu:How can you be so calm at a time like this
Yuzu: Hoe kun je op zo'n moment zo kalm blijven.

Yuzu:He's been abducted
Yuzu: Hij is ontvoerd

Yuzu:That's against the law
Yuzu: Dat is tegen de wet.

Isshin:Hey Something's up with Yuzu I can see the tears on your face
Isshin: Hee, er is iets met Yuzu. Ik kan tranen op haar gezicht zien.

Isshin:Wait…Wait just one moment Yuzu I've got just the thing for your funny bone
Isshin: Wacht... Wacht heel eventjes Yuzu. Ik heb precies het ding om je te laten lachen.

Isshin:Hmm… here we go…
Isshin: Hmmm... Daar gaan we.

============ Page 02 ============

Isshin:Higedaruma
Isshin: Higedaruma!!

Karin:You already were one without the clips.
Karin: Je was er ook al een zonder wasknijpers.

Isshin:………………………………
Isshin: ...........!

Yuzu:Ah
Yuzu: Ah!

Yuzu:Rukia-chan Any sign Know where our brother went
Yuzu: Rukia-san, enig teken? Weet je waar broer heen is?

Rukia:…Nope……I'm very sorry…
Rukia: Nope... Het spijt me...

Yuzu:…Oh……<sob>…
Yuzu: Oh... <snik>...

============ Page 03 ============

Rukia:His reiatsu…can't even get a hint of it…
Rukia: Zijn reiatsu... Ik kan er zelfs geen vleugje van bespeuren...

Rukia:…Just where are you…&#8213;&#8213;Ichigo…?
Rukia: Waar ben je nou... -Ichigo...?

============ Page 04 ============

Kon:…Pfft…Making little kids cry like this
Kon: Pffft...Kleine kinderen aan het huilen maken zoals dit...

Kon:…you're such a crappy brother.
Kon: Je bent zo'n waardeloze broer...

============ Page 05 ============

Bleach c217 - Hole in my Heart
Title: Gat in mijn hart.

Fanning: [i need more power&#8213;&#8213; to control even more power……]
Sidebar: Ik heb meer kracht nodig -- Om nog meer kracht te besturen...

============ Page 06 ============

Ichigo:Ha, Ha, Fu, Ha
Ichigo: Hah, hah, ugh, hah.

Ichigo:Ha, Fu, Ha.
Ichigo: Hah, ugh, hah.

============ Page 07 ============

Hirako:Could use some lunch …Fix something up, Hiyori.
Hirako: Zou wat te lunchen kunnen gebruiken... Maak eens iets, Hiyori.

Hiyori:You baldie, why do I have to make you something? And even if I did, your couldn't mooch off me.
Hiyori: Jij kale, waarom moet ik iets voor je maken? En zelfs als ik dat zou doen, zou je nog niets krijgen.

Rose (Roozu): Hey Love, did you catch Prince of Darkness' latest cut…
Rose: Hey, Love, heb jij Prince of Darkness' nieuwste nummer gehoord?

Love (Ravu):Hehe You read this week's Jump, Rose
Love: Hehe, heb jij de Jump van deze week gelezen, Rose?

Rose (Roozu):Well…I would if you ever let me borrow 'em…
Rose: Nou... Ik zou het gedaan hebben als je me 'em ooit zou lenen...

Love (Ravu): This is hillarious Puhahahahahaha
Love: Dit is hilarisch! Puhahahaha

Pierced Male Vizard:Lisa (Risa), it's your shift today, right? Make sure that Shinigami never leaves your sight.
Pierced Male Vaizard: Lisa, het is jouw beurt vandaag, he? Zorg dat je die Shinigami niet uit het oog verliest.

Lisa (Risa):Way ahead of you, so can it.
Lisa: Dat doe ik al lang, dus bek dicht.

Pierced Male Vizard:I said keep an eye on the Shinigami, not your porno.
Pierced Male Vaizard: Ik zei een oogje op de Shinigami houden, niet op je porno.

Lisa (Risa):Oh buzz off, leave me alone.
Lisa: Oh, rot op, laat me met rust.

Lisa (Risa)Here, I'll spot his rhythm. One-two. One&#8213;
Lisa: Hier, ik zal dit ritme nadoen. Een-twee. Een-...

Love (Ravu):Hahahahahaha
Love: Hahahaha

Ichigo: For…get…
Ichigo: Ver...Geet...

============ Page 08 ============

Ichigo:ALL THIS CRAP
Ichigo: Deze onzin maar!!

Hirako:Ack!
Hirako: Aagh!

Hiyori: The hell was that Do you want a beating, ya dumb baldie
Hiyori: Wat de hel was dat. Wil je in elkaar geslagen worden, jij domme kale!

Hirako:…Th……that's my line…
Hirako: D... Dat is mijn zin...

Ichigo:No, that's MY line
Ichigo: Nee, dat is MIJN zin.

Ichigo:Controlling your Hollowand all of this bullcrap!
Ichigo: Je Hollow onder controle houden en al die onzin!

IchigoWhat does pumping a third-grade wannabe gym system for over a day have to do with anything
Ichigo: Wat heeft meer dan een dag werken op een derderangs gymtoestel daarmee te maken?

============ Page 09 ============

Ichigo:Fool, am I I'm probably a fool for even believing this trash would work, right
Ichigo: Dwaas, en ik ben waarschijnlijk ook een dwaas om te denken dat dit soort onzin zou werken, toch

Little Girl Vizard: We're back…
Little Girl Vaizard: We zijn terug...

Hiyori:Correct You are a fool The only fool around here And bald, to top it off
Hiyori: Klopt, je bent een dwaas, de enige dwaas hier, en nog kaal ook.

Hiyori:We're the ones in charge of training you, so put up and shut up
Hiyori: Wij hebben de leiding over je training, dus niet zeuren en doorzetten.

Ichigo:Drop the 'bald stuff' already, you dentally-challenged freak Explain how this training works
Ichigo: Hou toch op met dat 'Kaal' gedoe, rariteit met tandproblemen. Leg uit hoe deze training werkt.

Hiyori:It's your face, not your head that's bald Besides, my double-tooth is my winning trait, you baldie
Hiyori: Het is je gezicht, niet je hoofd dat kaal is. Trouwens, mijn dubbeltand is mijn schoonheidsmerk, kale.

Ichigo:Again with that 'bald stuff'
Ichigo: Alweer dat 'Kaal'!

Little Girl Vizard:I brought some grub back…want a bite
Little Girl Vaizard: Ik heb wat voer meegenomen, wil je een hapje?

Love (Ravu):SureHook me up
Love: Natuurlijk, geef maar hier.

Little Girl Vizard:What's up with Berry-boy here? It looks messy.
Little Girl Vaizard: Wat is er aan de hand met Bes-joch? Het ziet er niet goed uit.

note: Ichigo betekend aarbei / Ichigo means strawberry.

Love (Ravu): Nnn&#8213;&#8213;…
Love: Nnnn-...

Love (Ravu):Looks like he doesn't dig theSuper Hiyori Walkerrig.
Love: Ziet er naar uit dattie de Super Hiyori Loper niet mag.

Little Girl Vizard: Wha It's already been a while though
Little Girl Vaizard: Mja, hij was toch al een tijdje bezig .

Random Vizard:I guess we'd have been better off had Hiyori explained what it was for at the start…
Random Vaizard: Ik neem aan dat we het Hiyori beter vanaf het begin hadden moeten laten uitleggen.

Random Vizard:Sure enough, Hiyori tends to leave out details like that.
Random Vaizard: Tuurlijk, Hiyori heeft de gewoonte details zoals dat te vergeten.

Hiyori: You…
Hiyori: Jij...

============ Page 10 ============

Hiyori:BETTER GET BACK ON AND ROW TILL YOU DIE
Hiyori: Gaat er maar beter weer terug op en roeit tot je sterft!!

Ichigo:Guh
Ichigo: Guh

Ichigo:Why you…
Ichigo: Oh, jij!

Hirako: …Hold up, Ichigo.
Hirako: ...Rustig, Ichigo

Hirako:ThatStupor Hiyori Walkeris the cornerstone of your training here.
Hirako: Die Klunzige Hiyori Loper is de basis van je training hier.

Hiyori:It'sSuper
Hiyori: Het is Super!

Hirako:We alone decide on what pace you should keep and how long you should keep it up for.
Hirako: Alleen wij beslissen op welk tempo en hoe lang je dat blijft doen.

Hirako:So, do as she says and get back on working with theStupor Hiyori Walker.
Hirako: Dus, doe wat ze zegt en ga terug naar die Klunzige Hiyori Loper.

Hiyori:I said it was Super, I'll kill ya
Hiyori: Ik zei Super, ik maak je af!!

Hirako:Once you can keep up a good pace for three days, we'll move on to harnessing your Hollow.
Hirako: Wanneer je het op een redelijk tempo drie dagen vol kan houden, zullen we verder gaan met het behandelen van je Hollow.

============ Page 11 ============

Ichigo: Oh screw that I can beat three consecutive days, easy
Ichigo: Oh, vergeet that, ik kan dat ding makkelijk drie dagen aan.

Ichigo:I can already tell what this thing does with just one day It's obvious this thing absorbs the spiritual power of those that touch it; that's its only purpose
Ichigo: Ik kan na een dag wel vertellen wat dat ding doet. Het is duidelijk dat dit ding het reiatsu van wie het aanraakt absorbeert. Dat is het enige doel.

Ichigo:You want to gauge my endurance by seeing how long I last on it right
Ichigo: Je wilt mijn uithoudingsvermogen meten door te zien hoe lang ik het volhoud, toch?

Ichigo:My spiritual power can easily keep this up for five days This exercise plan is a joke
Ichigo: Mijn reiatsu kan dit makkelijk vijf dagen volhouden. Deze oefening is een grap.

Ichigo:Spill the beans How do I harness my Hollow's powers I can't sit around and play
Ichigo: Vertel maar. Hoe behandel ik mijn Hollow's krachten, ik kan niet de hele dagen zitten en spelen.

Ichigo:I just simply don't have time left to waste with you Vizards
Ichigo: Ik heb gewoon geen tijd over om aan jullie Vaizards te verspillen.

============ Page 12 ============

Hirako:OH SHUT THE HELL UP
Hirako: Oh, houd toch je kop!!

Hirako: No time, eh… You can't say that if you don't know how long it takes for the Hougyoku to activate.
Hirako: Geen tijd, he? Dat kan je niet zeggen als je niet weet hoe lang het duurt om de Hougyoku te activeren...

============ Page 13 ============

Ichigo:……Wait, what was that…
Ichigo: Wacht, wat zei je daar?!

Hirako:I said to shut the hell up if you don't know anything about the Hougyoku or how long it takes to convert into a Hollow
Hirako: Ik zei dat je je kop moest houden als je niets weet van de Hougyoku of hoe lang het duurt om in een Hollow te veranderen.

Ichigo:…But, how…how do…you know about the Hougyoku…
Ichigo: Maar, hoe... hoe we... Weet je van de Hougyoku...?!

Hirako:Hougyoku, Arrancar, Aizen Sousuke
Hirako: Hougyoku, Arrancar, Aizen Sousuke

Hirako:Those are all things I've known very well for several years now.
Hirako: Dat zijn allemaal dingen waar ik al jaren vanaf weet...

============ Page 14 ============

Hirako:I'll fill you in "later."
Hirako: Ik vertel het "later" wel.

Hirako:Honestly, we set this up thinking that we should wean your soul off on our ways with the basics first.
Hirako: Eerlijk, we hebben dit opgezet met de gedachte dat we je ziel eerst op onze manier met de basisonderdelen kennis moesten laten maken.

Hirako:Though, it's obvious now to me that with the freakish pace you set as a Shinigami and got your Shikai and Bankai, we should move faster
Hirako: Hoewel, het nu duidelijk is aan mij dat met de ongelooflijke snelheid waarmee je als Shinigami vooruitging en je ShiKai en BanKai behaalde, we sneller zullen moeten gaan.

============ Page 15 ============

Ichigo:How…do you know all of this…?
Ichigo: Hoe... weet je dit allemaal...?

Hirako:You're probably right, Ichigo. We should just fast forward directly to the main event.
Hirako: Je hebt waarschijnlijk gelijk, Ichigo. We zouden gewoon dubbele snelheid naar het hoofdevenement moeten gaan.

Hirako:&#8213;&#8213;So fine.
Hirako: ----Dus okee.

Hirako:Don't chicken out on me.
Hirako: Nu geen laffe uitvluchten.

============ Page 16 ============

Shinji:Hatch, double-up on the barrier.
Hirako: Hatch, verdubbel de barriere.

Hatch (Hacchi):At once, sir.
Hatch: Meteen, meneer.

============ Page 17 ============

Hirako: Hear me, Ichigo?
Hirako: Hoor je me, Ichigo?

Hirako: You're going to get in touch with your Hollow side.
Hirako: Je zult in contact komen met je Hollow-zijde.

Hirako: Consume it before it finishes you off.
Hirako: Absorbeer hem voordat hij je afmaakt...

Hirako: Otherwise, it's game over.
Hirako: Anders is het spel afgelopen.

============ Page 18-19 ============

Anti-Ichigo:…Yo.
Anti-Ichigo: ...Yo.

Anti-Ichigo:It's been a while…your highness.
Anti-Ichigo: Dat is lang geleden... uwe hoogheid.

Fanning: Guided by the Vizards, both Ichigo's stand face-to-face
Sidebar: Begeleid door de Vaizards, staan beide Ichigo's tegenover elkaar.

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: kadodo
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 20
Forum posts: 2224

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Mar 3, 2006 217 en Djudge
Mar 4, 2006 217 es holahola
Jan 27, 2009 217 en molokidan

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Apr 19, 2018 Yakusoku no... 83 fr Erinyes
Apr 19, 2018 Shokugeki no Soma 259 fr Erinyes
Apr 19, 2018 81 Diver 354 en kewl0210
Apr 17, 2018 81 Diver 353 en kewl0210
Apr 17, 2018 81 Diver 352 en kewl0210
Apr 16, 2018 81 Diver 351 en kewl0210
Apr 15, 2018 81 Diver 350 en kewl0210
Apr 15, 2018 81 Diver 349 en kewl0210
Apr 14, 2018 81 Diver 348 en kewl0210
Apr 14, 2018 81 Diver 347 en kewl0210