Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 904 by cnet128 , Gintama 682 (2)
translation-is-ready

Fairy Tail 184

رودخانه ی ستاره ها برای حفظ غرور

fa
+ posted by Farzad F.E.A.R as translation on May 21, 2010 16:38 | Go to Fairy Tail

-> RTS Page for Fairy Tail 184

صفحه 1
1- قسمت 184 : رودخانه ی ستاره ها برای حفظ غرور
2- گشت و گذار بی هدف در خیابانی نا معلوم!!
3- بتابراین هر روز برای اونا ماجراجویی های تازه و اکتشافات جدیدی رو به همراه داره!
4- (حاشیه سمت چپ) : اوج مأموریت ادوراس!!
صفحه 2
1- به خاطر دلایل خاصّی مجبوره با سوتیَن آماده ی مبارزه بشه
2- الان دیگه وقتشه لوسی بشون نشون بده چند مرده حلاجه!
3- آنچه در قسمتهای قبلی گذشت : فهمیدیم هدف پادشاه اِدوراس این بود که به کمک منفجر کردن لاکریمای بچه های فِری تیل و برخوردش با کشور اِکسیدها و با ترکیب دو انرژی قصد داره انرژی جادویی جاویدان به دست بیاره!! ناتسو ی سایرین دارن تا پای جون برای متوفق کردن اونا می جنگن ولی به نظر می رسه جادوگرای اِدوراس به این راحتی های شکست نمی خورن و اوضاع برای بچه های ما خوب نیست!! از همه بدتر هر لحظه نقشۀ پادشاه اِدوراس به مرز بهره برداری نزدیکتر می شه، وقت زیادی واسه ناتسو و دوستاش نمونده!!!!
4- ناتسو...نمی دونم حالش خوبه یا نه...
5- ولی نمی تونم همینطوری این بچه رو اینجا به امان خدا ول کنم
6- نمی دونم واسه چی اون دنبال کلیدای منه
7- پس خیال نداری اونو بدی به من؟
8- مثل این که داره شروع میشه... اون چشای منحرفش داره به چی نگاه میکنه؟
9- من این کلیدارو به هیچ وجه به تو نمی دم!!!
10- دروازه ی گاو طلایی، تو را باز میکنم!!
صفحه 3
1- تاروس!!
2- ماااووو--!! لباسایی که تنته حرف نداره لوسی!!
3- یه گاو؟!
4- این جادوی زمینیه؟!
5- ولی یکم منحرف به نظر می رسه...
6- آخه چطوری یه همچین کاری کرد؟! از هیچی اونو به وجود آورد؟!
7- اصلاً عقلانی نیست!! غیر قابل درکه!! چطوری این کارو انجام داد؟!
8- ببینم چیکار میکنی!!
صفحه 4
1- ماااووو!!
2- ایــــــــــــــی—
3- چه گستاخ!!
4- مایع آتش
5- تاروس!!
صفحه 5
1- مراقب اون مایع باش!!
2- مایع طوفان
3- نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
4- آآآآخ
صفحه 6
1- دروازه ی دوشیزه ی باکره، تو را باز می کنم
2- ویرگو!!
3- آآآآآآی!
4- نگو یکی دیگه از اون چیزای عجیبه...؟!
5- یعنی ممکنه اینا بنیاد و اساسشون حیوون باشه؟!
6- سوراخ اسپیکا!!!
7- گوووواااا
صفحه 7
1- آآآآآآآآآآآآآآآ
2- آره، موفق شدم!!
3- وای خدای من...
4- شاهزاده خانوم! این تنبیه من بود؟
5- تنبیه چی چی؟
6- تازه مهمتر از همه، مثل اینکه اون یه شاهزادست!
7- فکر کنم...
8- بهتر باشه این کلیدو بدم به اون...
9- ولی...جادوی ابدی چی...
10- ولی از طرف دیگه اگه پادشاه دوباره دستش به این برسه، اونوقت لیلی...
11- حالا باید چیکار کنم؟
12- گووو هی هی هی...
صفحه 8
1- گرفتمت
2- کوکو!!
3- چی؟!
4- آآآآآآآی!!
5- این دیگه چه کوفتیه...
6- مایع اختاپوس
7- من خودم به شخصه این یکی رو مال خودم کردم
صفحه 9
1- گو هی هی هی هی
2- با این جادو هرکدوم از اون چیزای عجیب غریبت رو بفرستی سمتم فایده نداره!
3- یه...یه کاری بکن!!
4- شاهزاده خانم، فکر نمیکنم کارساز باشه
5- نمی شه قبل از این که حتی سعیِت رو بکنی جا بزنــــــــــــی!!
صفحه 10
1- وااااای
2- اوووووخ
3- آآآآآآآی...
4- حالا کوکو تو دسته منه
5- ولی تا وقتی که تو رو به خاطر گستاخیت نکشم ارضاء نمی شم
6- اییییییییی
7- شاهزاده خانوم! اینو بگیر!!
8- چی؟
9- این یه شلاقه مخصوص گسترش پذیره رودخونه ی جادویی توی دنیای ارواح آسمونیه
صفحه 11
1- فکر نمی کنم تأثیری داشته باشه ولی سعیت رو بکن و ازش استفاده کن
2- چرا انقدر فاز منفی می دی؟!
3- تا سعیم رو نکنم هیچی معلوم نمی شه!!
4- سیلی محکم
5- حدی حئی هیچ تأثیری نداره!!
6- رو یه همچین چیزی تأثیر نداره!!!
7- چی شده؟ دیگه نمی تونی از اون جادوی عجیبت استفاده کنی؟
صفحه 12
1- جادو...؟
2- استفاده ی پشت سر هم از جادوی ارواح آسمونی، انرژی جادووییم رو خالی کرده
3- که اینطور...پس واسه همین ویرگو...
4- ازت ممنونم
5- دلواپسی و اهمیتی که ارواح آسمونی برام قائل می شن رو...
6- قنیمت می شمارم!!
7- جالا موقشه که نابودت کنم!!
8- اون گفت این یه شلاقه گسترش پذیره
صفحه 13
1- چی شد؟!
2- آآآآخ
3- خیلی درد داشت
4- بزار اون دختر بره!!
5- هاه؟
6- اون یکی از افراد ماست، به تو چه مربوطه چی سرش میاد
صفحه 14
1- داری آذارش میدی!!
2- تازه کجاش رو دیدی، اگه اینکارو بکنم بیشترم دردش میاد
3- آآآآآآآآآآآخ!
4- تو نباید...
5- دویدن روی بدنم رو تموم کن!!
6- از دوستات...
7- ...محافظت کنی؟!
8- به عنوان یکی که توی انجمن فعالیت می کنه نمی تونم شکست خوردن در برابر کسی که...
9- نییییی
صفحه 15
1- پاهام...
2- تو کِی؟ -
3- ...حتی این مسئله رو نمی فهمه بپذیرم!!
4- ای دختر هرزه...
5- ترک خوردن
صفحه 16 و 17
1- اووووووووووه!!!
2- ناتسو!!
صفحه 18
1- کمـــک!!
2- ویرو و هیوگِس
3- شکست خوردن
صفحه 19
1- این غول بیابونی دیگه چه کوفتیه؟!
2- دقیقاً همینو ازت انتظار داشتم ناتسو
3- هاه؟ یکی اون پایین افتاده!
4- آه! تو صدمه دیدی؟
5- این کلید واسه دستگاهیه که می تونست دوستاتون رو بکشه!!
6- داری درباره ی چی حرف می زنی؟!
7- یعنی منظورت همون وسیله ایه که باش می خوان لاکریمارو به اکستالیا بزنن؟
8- پس اون کلیدی که می خواست ازم بگیره این بود...
9- بیشتر از جادوی جاودانه...دوست دارم همه با صلح و دوستی کنار هم زندگی کنن!!!
10- پس خواهش می کنم این کلید رو نابود کنین...
11- ازتون خواهش می کنم...
12- پس با نابود کردن این کلید می تونیم جلوی اصابت کردن لاکریما رو بگیریم، درسته؟!! خیلی ازت ممنونم!!
13- آره! بسپارش به خودم!!
صفحه 20
1- ها ها ها!!!!
2- کوکو! تو نباید یه همچین جیز مهمی رو بدی به دشمنمون!!
3- باید هر چه سریعتر اینو به عالیجناب برسونم
4- هاهاهاها
5- قند عسل
6- کلید!
7- نه...!
8- اونو برگردوووون!!!
9- ای عوضی...
10- یه لحظه صبر کن ببینم لعنتی!!!
11- گرِی!!
12- با این که اونا موفق شدن یه مانع رو از سر زاهشون بردارن، مسیر پیش روی اونا پُر از چالشه! جنگ تا سر حد مرگ بر سر کلید وارئ مرحله ی جدیدی می شه!!
13- ادامه این داستان را در قسمت بعدی (185) به نام "پسر یخی" دنبال کنید

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

1 members and 2 guests have thanked Farzad F.E.A.R for this release

emperor 69

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Farzad F.E.A.R
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 11
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Jul 6, 2010 184 en zambo92

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
May 22, 2018 Yakusoku no... 87 fr Erinyes
May 19, 2018 Shokugeki no Soma 263 fr Erinyes
May 19, 2018 Gintama 682 en Bomber...
May 18, 2018 One Piece 904 en cnet128
May 18, 2018 Gintama 681 en Bomber...
May 18, 2018 Gintama 682 en kewl0210
May 15, 2018 Yakusoku no... 86 fr Erinyes
May 12, 2018 Yakusoku no... 85 fr Erinyes
May 12, 2018 Shokugeki no Soma 262 fr Erinyes
May 12, 2018 Shokugeki no Soma 261 fr Erinyes