Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: Gintama 683 by kewl0210 , One Piece 904 by cnet128
translation-is-ready

Fairy Tail 185

پسر یخی

fa
+ posted by Farzad F.E.A.R as translation on Jun 12, 2010 10:57 | Go to Fairy Tail

-> RTS Page for Fairy Tail 185

صفحه1
1- قسمت 185 : پسر یخی
2- لبخندها! افسوس ها!! و قهقهه ها
3- بچه های اِدوراس و فِری درست مثل هم پر انرژین
4- اوج هیجان مأموریت اِدوراس

صفحه 2
1- گرِی در برابر قند عسل!! مبارزه بر سر کلید وارد مرحله ی جدیدی می شه
2- خیلی کنه ای، درست نمی گم؟
3- به هر حال هر کاری کنی نمی تونی منو شکست بدی
4- ووووااااای

صفحه 3
1- گرررری
2- ناتسو!! زمینو نگاه کن
3- اِتویله فِلووه
4- چرا همچی شد؟
5- اختاپوسه...!!!! سر راه
6- آآآآآآآآآآ

صفحه 4
1- تعطیل
2- هم اکنون تمام وسیله ها خاوش می شن و این مکان تعطیل می شه
3- مشتاقانه منتظر ورود بعدیتون هستیم
4- هاهاهاهاها! فردا می بینمتون
5- همونجا وایسا ببینم
6- تو چطوری داری بین زمین و هوا حرکت می کنی؟
7- هیم---؟
8- من خودمم نمی دونم
9- من...انطوریه دیگه

صفحه 5
1- اوم کلید واسه چیه؟
2- این کلید برای فعال سازی توپخونه ی زنجیریه اژدهاست
3- توپخونه ی زنجیریه اژدها؟
4- اوه سوتی دارم! اطلاعات بیشتر از این به دردت نمی خوره بچه
5- توپخونه ی زنجیریه اژدها... "اژدها
6-همون انرژی جادویی جنگجوهای اژدهایی که جمع کردنو می گه!؟
7- هدف ارتش امپراطوری اینه که از انرژی جنگوهای اژدها روی جزیره ی معلق استفاده نه
8- تا بتونه سرعتش رو زیاد بکنه و اِکستالیا رو نابود بکنه
9- این چیزی نیست که دست بچه بدیم
10- در ضمن نمی تونیم اجازه بدیم کسی اینو از چنگمون در بیاره

صفحه 6
1- ...یخ ساز
2- !!!!زمین
3- با یخ نمی تونی منو شکست بدی
4- من می تونم همه چیزو نرم بکنم
5- روزا اِسپادا
6- چی شد؟
7- سُر خوردن
8- ممکنه بتونی آبش بکنی ولی نمی تونی طبیعتش رو تغییر بدی
9- طبیعت زمین خیس اینه که روش سُر بخوری
10- !!---آآآخ، نامرد، موهام به هم ریخت

صفحه 7
1- بت که گفتم فایده نداه
2- ---هیم

صفحه 8
1- کلید!!؟
2- !!!!خورد شو

صفحه 9
1- چی شد؟
2- --هیم
3- خیلی سرده، پسر یخی
4- همینطوری واسه من اسم مستعار ا خودت در نیار!! بعدشم این چرا نمی شکنه!!؟
5- این چیزی نیست که
6- به همین راحتی بشکنه
7- پسر خیلی سرده
8- می شه منو وِل کنی؟ اصلاً خوش ندارم دستای یه پسر تو دستم باشه
9- تو هنوز متوجه نشدی شرایط یه کم تغییر کرده؟
10- ---هیــم؟
11- شماها به این کلید احتیاج دارین ولی ما نداریم

صفحه 10
1- اگه نتونم بشکونمش با یخم کاری می کنم که شماها هم
2- نتونین ازش استفاده کنین
3- فایده نداره، روزا اسپادای من یختو نرم می کنه
4- مطمئنی؟ یه کم بی حواسی بکنی کلیدتم آب میشه
5- مشکلی نیست، کوک کوکم
6- منظورت از این چرتو پرت جی بود!!؟

صفحه11
1- کاملاً درسته!!! می تونم تیکه تیکت کنم
2- گووواا
3- آآخ
4- آآی
5- این تو بودی که مارو به هم چسبوندی
6- حتی اگه بمیرمم ولش نمی کنم
7- آآآآآآآآآآآآآآخ
8- آآآآآآآآآآآی
9- مگه از رو نعش من رد بشی
10- اااااااوخ

صفحه 12
1- ولـــــــــــش کـــــن
2- یخ بزن
3- نـــــــــرم شوووو
4- یـــخ بزززززن

صفحه 13
1- ترک خوردن
2- نـــــــــه
3- غیر ممکنه!!! کلید ترک خورد
4- آره همینه!!! همینطوری ادامه بده
5- اوضا خیلی بده، خیلی خیلی بده!! ولش کن!! کلید الان می شکنه
6- پای جون دوستام وسطـــــــه
7- این کلیدو خورد و خاک شیرش می کنم
8- ص...صبر کن!! اینطوری خیلی بد می شه
9- شماها هم ب این کلید احتیاج دارین
10- چی گفتی!؟
11- جون هرکی دوست داری حرفمو باور کن، الان کلید می شکنه ها

صفحه 14
1- داری چی واسه خودت زر زر می کنی!!!!؟
2- آآآآآآآآخ
3- ت...تو می تونی از کلید اسفاد کنی و دوستاتو آزاد کنی
4- داری خالی می بندی
5- اون توپخونه ی اژدها انرژی متمرکز شده ی جنگجوهای اژدها رو شلیک میکنه
6- مگه نمی دونی توی این دنیا این انرژی به چه دردی می خوره؟
7- من شماهارو با انرژی اژدهاییم از این حالت در آوردم
8- مثل اینکه توی این دنیا انرژی جادویی جنگجوهای اژدها می تونه لاکریما رو به حالت اولش در بیاره

صفحه 15
1- اگه مستقیماً توپخونه رو به سمت لاکریما شلیک کنی می تونی همشونو به حالت اولشون در بیاری
2- می فهمی که چی میگم، مگه نه؟ ما هردومون به این کلید احتیاج داریم، نمی تونی اینو نابود کنی
3- ما گزیل رو داریم
4- حالا هم ناتسو و وِندی رو هم بش اضافه کن
5- ما 3 تا جنگجوی اژدها داریم، به اون کلید احتیاجی نداریم
6- تو اصلاً متوجه نیستی، هیچ می دونی چند روز طول می کشه تا همشونو آزاد کنین؟
7- تا فردا لاکریما به انرژی جادویی تبدیل می شه
8- نقشه ی ما ین بود که قبل از این که این اتفاق بیفته کاری کنیم که با اکستالیا برخورد کنه
9- درسته که با اون جنگجوهای اژدهایی که دارین می تونین خیلی هارو نجات بدین

صفحه 16
1- ولی نمی تونین همشون رو نجات بدین
2- اگه می خوایهمشون رو دوباره ببینی، نباید این کلیدو نابود کنی
3- حالا ولش کن
4- کلیدو بت نمی دم

صفحه 17
1- کلیــــــــــــــــد
2- تو عقلتو از دست دادی!!؟
3- من بت دروغ نمی گفتم
4- چی میگی واسه خودت
5- حالا دیگه نمی تونیدوستاتو به حالت اولشون برگردونی
6- همرو به حالت ول بر می گردونم
7- و برشون می گردونم به انجمن خودمون
8- اون از فضای بین منو و شمشیرم استفاده کرد

صفحه 18 و 19
1- هوجین نارِنبوو = توضیح: زنجیر نورانی رقص 7 شمشیر
2- گوووووووووااااااااااااا

صفحه 20
1- تو دیوونه ای پسر یخی
2- وقتی فکرشو می کنم...تو واقعاً با این که بت گفته بودم
3- بدون اون نمی تونی دوستاتو نجات بدی، بازم اونو نابود کردی
4- من
5- جادوگریم که قالب هرچیزی رو از یخ می سازم
6- چـــی...........!!!؟
7- هرچیزی رو که بخوام می تونم درست کنم
8- شانس پیروزی ای که در این وضعیت بهرانی پنهان بود!! گرِی تونست خونسردیش رو حفظ بکنه و این فرصت رو ببینه
9- ادامه ی این داستان رادر قسمت بعدی (186) به نام "گربه ی من" دنبال کنید

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Farzad F.E.A.R
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 11
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
May 25, 2010 185 en Nagumo

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
May 26, 2018 Mahou Shoujo of... 56 en Lingwe
May 25, 2018 Gintama 683 en kewl0210
May 22, 2018 Yakusoku no... 87 fr Erinyes
May 19, 2018 Shokugeki no Soma 263 fr Erinyes
May 19, 2018 Gintama 682 en Bomber...
May 18, 2018 One Piece 904 en cnet128
May 18, 2018 Gintama 681 en Bomber...
May 18, 2018 Gintama 682 en kewl0210
May 15, 2018 Yakusoku no... 86 fr Erinyes
May 12, 2018 Yakusoku no... 85 fr Erinyes