Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 901 by cnet128 , Gintama 679 by kewl0210

Naruto 379

Naruto 379

vi
+ posted by lekima as translation on Dec 6, 2007 15:21 | Go to Naruto

-> RTS Page for Naruto 379

Trang 1:
Chương 379: Sự lựa chọn của Jiraiya


Trang 2:

Một chọi một! Jiraiya dần chiếm ưu thế!

Pain ốm: Ta..Ta không cử động...


Trang 3:

Jiraiya: Đừng hòng triệu hồi!

Pain: Khốn-


Trang 4:

Pain: Lẽ nào...

Jiraiya: Genjutsu này khiến hệ thần kinh và toàn bộ cơ thể bị tê liệt.
Cả ba sẽ không nhích thêm được bước nào.


Trang 5:

Pain: Thầy Jiraiya...Ta không hề nghĩ thầy có khả năng sử dụng genjutsu.

Jiraiya: Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ, bất kể đó là ai.
Chẳng phải ta đã dạy em như thế sao, Nagato...

Jiraiya: Nagato...Em đã đi sai đường.


Trang 6:

Nagato: Em chỉ muốn họ được an toàn.
Bất chấp mọi nỗi đau.

Jiraiya: Ta biết...
Ta muốn em vượt lên từ nỗi đau, tiếp tục trưởng thành
chứ không phải dùng nó để hủy hoại thế giới.


Trang 7:

Đại Thiềm Thừ: Thế giới ninja chuyển mình vì người này...
Hoặc đem lại hòa bình cho thế gian, hoặc hủy diệt nó hoàn toàn.
Một trong hai...

Jiraiya: Trong một khoảnh khắc...
Ta đã tin đó là em...
Tạm biệt.


Trang 8:

Pain: AH-GHGH


Trang 9:

Jiraiya: Hết rồi...

Ma: GHEHEHECK

Pa: KHACK-

Jiraiya: Hai người ổn chứ?

Pa Frog: Hát hò khô cả cổ họng.

Ma Frog: Bắt nhịp với ông nó quả không dễ tí nào.
Ta ghét xài chiêu này!
Khô cả họng, sái cả quai hàm...
lại thêm bao nhiêu là nếp nhăn!

Jiraiya: Em xin lỗi...
Nhưng giờ thì hai người đã có thể yên tâm nghỉ ngơi cho lại sức.

Em...
Cuồi cùng thì em cũng đã chọn..


Trang 10:

Pain: Chẳng phải thầy vừa nhắc ta đừng đánh giá thấp đối thủ sao,
thầy Jiraiya?


Trang 11:

Jiraiya: Urgh...


Trang 12:

Ma: Nhóc, tay em!

Jiraiya: Em biết rồi...

Pa: Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?!

Jiraiya: Diện mạo của chúng hoàn toàn khác ba tên vừa nãy...
Chắc chắn chúng đã được triệu hồi trước...

Pa: T-trước...
trước khi genjutsu phát huy tác dụng!

Pain: Đã đến lúc...


Trang 13:


Trang 14:

Pain's 1-3: tận mục sở thị...


Trang 15:

Pains 4-6: "Rikudou Pain"


Trang 16:

Pa: S-Sáu...
Sáu tên...

Ma: Kìa! Có cả ba tên đã bị hạ!!

Pa: Có lẽ chúng đã dùng một loại jutsu cứu thương nào đó...

Ma: Chẳng có loại jutsu nào có thể lôi ba tên đó từ dưới mồ lên!! Chúng có còn là người không!!?

Jiraiya: Pain...
là gì?!


Trang 17:

Pain 1: "Pain"…
là tên của cả sáu người bọn ta.

Jiraiya: Sáu...sáu kẻ sở hữu Rinnegan ư...

K-Không lẽ...

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

1 members and 0 guests have thanked lekima for this release

KayalhawK

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: lekima
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 2
Forum posts: 42

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Nov 24, 2007 379 en cnet128
Nov 23, 2007 379 en HisshouBuraiKen
Nov 24, 2007 379 es DeepEyes
Nov 24, 2007 379 es Fires
Nov 24, 2007 379 pl juUnior
Nov 23, 2007 379 it Shunran
Nov 24, 2007 379 pl dija369
Dec 29, 2008 379 de zidane21ps

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Apr 25, 2018 81 Diver 361 en kewl0210
Apr 24, 2018 81 Diver 360 en kewl0210
Apr 23, 2018 81 Diver 359 en kewl0210
Apr 23, 2018 81 Diver 358 en kewl0210
Apr 21, 2018 D.Gray-Man 228 fr Erinyes
Apr 21, 2018 81 Diver 357 en kewl0210
Apr 21, 2018 81 Diver 356 en kewl0210
Apr 20, 2018 One Piece 901 en cnet128
Apr 20, 2018 81 Diver 355 en kewl0210
Apr 20, 2018 Gintama 679 en kewl0210