Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!

Bleach 436

Disciplína času (The Time Discipline)

cz
+ posted by TadashiCZ as translation on Feb 10, 2011 23:23 | Go to Bleach

-> RTS Page for Bleach 436

Anglický překlad - Molokidan.
Za kontrolu kvality překladu děkuji Napůlovi z Noir-reves.cz
Pouze pro potřeby 2bleach.cz

PAGE 01
Přes obrázek: Silná pouta a pevná vůle se skrývá v jeho laskavých očích
Na proužkách: Nový vývoj!! Síly shinigami se vrací!! /// Pro 2bleach.cz přeložil Tadashi

PAGE 02
Ichigo: ...Co... /// ...to je...?!
Po straně: Zrovna když to vypadalo, že má na dosah pochopení plného uvolnění...?!

PAGE 03
Z domečku: Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

PAGE 04
DISCIPLÍNA ČASU
Po straně: Co skrývá oko pod páskou...?!
Riruka: Hej!!

PAGE 05
Riruka: Neřekl si mi, že bude takhle velkej!! /// Cos to udělal, Giriko?!
Giriko: Ach jo. /// Nebyla si to ty, Riruko, kdo mě požádal abych poskytl svou schopnost... /// pro Ichigův trénink?

PAGE 06
Riruka: To jo...!! /// Ale je určitě spousta jiných možností, /// než ho takhle zvětšit!
Giriko: Hm? /// Žádná mě nenapadá.
Riruka: Ty... ///
Chad: Riruko! /// Na tomhle teď nezáleží! /// Dělej a dostaň Ichiga ven z té krabice!!
Giriko: Tse...

PAGE 07
Giriko: Na této krabici je podobný „časovač“ také. /// „Pokud bytosti v ní přežijí víc jak 30 minut, budou schopny zase vylézt ven.
Riruka: Co je to za podmínku...?!
Giriko: To ty si nechala „podmínky“ na mě, nebo snad ne? /// Každopádně, /// pokud Ichigo odejde nyní, znamená to, že odmítá splnit požadavky. /// Pokud tak učiní, dostane se mu pomsty od „boha času“.
Chad: Pomsty?
Giriko: To mi připomíná. /// Tohle je poprvé, co s tebou o tomhle mluvím.

PAGE 08
Giriko: Jestliže nejsou splněny požadavky mého „časovače,“ /// ti, co jim nevyhověli budou na popel spáleni /// plameny času.
Chad: Mučíš ho...
Giriko: Vylož si to, jak chceš...
Riruka: To není mučení... /// ...už jsem to viděla hodněkrát.
Giriko: ...abys to snáze pochopil, /// vysvětlím ti to teď.

PAGE 09
Pokud budou „Ichigo“ nebo „pan Prasátko“ vyjmuti z domečku dříve než uplyne 15 minut, /// Budou „Ichigo,“ „pan Prasátko“ i „domeček“ /// spáleni plameny času. /// To je moje plné uvolnění: /// „Čas nikdy nelže.“
Chad: ... /// Zastav to...!
Giriko: Obávám se, že to není možné.´

PAGE 10
Giriko: Je-li „Čas nikdy nelže“ k něčemu připojen, /// ani já, jako jeho vlastník, to nedokážu zastavit. /// Spálení v požadovaném nastavení /// může vést k okamžité smrti. /// Příště to neberte na lehkou váhu. /// Zahrávat si s časem /// je velmi děsivá věc.

PAGE 11
Giriko: Hm. /// Další konvice černého čaje se už dovařila. /// Chceš ještě jeden šálek, Riruko? /// Oh. /// Jak nádherná vůně. /// Bůh /// opravdu tkví v „přesném načasování“.

PAGE 14
Ichigo: Co mám dělat...?!

PAGE 15
Ichigo: Pokud mám použít svůj odznak, abych aktivoval své plné uvolnění, /// tak jak to mám udělat?! /// Plné uvolnění vytáhne duši z objektu a použije ji... /// Duše odznaku...?! /// A co s ní mám jako dělat...?!
Chad: „Hrdost!!“

PAGE 16
Chad: Když jsem poprvé použil „Brazo derecha de gigante,“ /// byla v mém srdci „hrdost!!“ /// Ta „věc“, která fungovala jako zdroj mého plného uvolnění /// byla „kůže“ na mé pravé ruce!
Ichigo: Kůže...?!
Chad: Mám o něco tmavší kůži, ne? /// To protože jsem mestic! /// Kvůli tomu jak jsem velkej /// a kvůli tomu jak vypadám /// jsem měl mnoho problémů, ale vždy jsem byl hrdý na svou kůži!! /// A na tom, že jsem na ni stále hrdý...

PAGE 17
Chad: má hlavní zásluhu můj Abuelo!!! /// Když jsem poprvé použil svou sílu, /// v mém srdci byl Abuelo!! /// To bylo poprvé, kdy jsem se cítil hrdý, /// díky Abuelovi!! /// Vzpomeň si Ichigo...! /// Na časy... /// kdy ses cítil hrdý jako shinigami...! /// Tvůj odznak určitě /// tvému srdci odpoví!!

PAGE 18
Chad: Vzpomeň si!! /// Ichigo!!!
Ichigo: Kdy jsem... /// se cítil hrdý jako shinigami... /// Ale to bylo...

PAGE 19
Ichigo: tolikrát!!!

PAGE 20
Vlevo dole: Aktivováno...?!

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

2 members and 12 guests have thanked TadashiCZ for this release

Hoanek SJ, JakubNepras

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: TadashiCZ
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 25
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Feb 10, 2011 436 en molokidan
Feb 10, 2011 436 es shuske2
Feb 10, 2011 436 de MonkeyxDxDragon
Feb 15, 2011 436 en cnet128
Mar 21, 2011 436 fr musicislife0218

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Apr 14 MH Yearbook 2019 Mangahe...
Feb 15 MH Yearbook 2018 Mangahe...
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Jun 26, 2021 D.Gray-Man 240 fr Erinyes
Apr 25, 2021 Bleach 686 tr McMaster68
Apr 20, 2021 D.Gray-Man 239 fr Erinyes
Apr 13, 2021 Bleach 685 tr McMaster68
Apr 5, 2021 Bleach 684 tr McMaster68
Feb 6, 2021 A-Rank Boukensha... 15 br Striter...
Feb 1, 2021 A-Rank Boukensha... 14 br Striter...
Jan 17, 2021 Chaos;Child... 11 en Dowolf
Jan 14, 2021 Chaos;Child... 10 en Dowolf
Jan 10, 2021 One Piece Special : Shokugeki no Sanji fr Erinyes