Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: Gintama 687 (2) , One Piece 907 by cnet128
translation-is-ready

Fairy Tail 180

fa
+ posted by Farzad F.E.A.R as translation on Apr 13, 2010 10:46 | Go to Fairy Tail

-> RTS Page for Fairy Tail 180

صفحه 1
1- قسمت 180 : اِرزا در برابر اِرزا
2- ]سی و سوّمین جملۀ قِصار اِلفمن[
3-اگه تو یه مرد واقعی هستی افکار عمیق درونیت رو با چشات به دیگران منتقل کُن!!
4-شخصیت خیلی ساده ای داره و به راحتی می شه فهمید داره به چی فکر میکنه، الان فقط داره اَدای اِلفمن رو در میاره!!
5- (مربع حذف بشه و هرچی دلت می خواد توش بنویس)
صفحه 2
1-گرِی و اِرزای قابل اِتکا!! قدرت جادویی اونها وقتی پای دوستاشون وسطه بی نهایته!!
صفحه 3
1- چ...چی؟! یه اِرزا-سامایه دیگه هم هست؟!
2- اون یکی گرِی سُروجیه؟!
3- نه، اونا جادوگرای زمینیَن!!!
4- راست می گی؟!!
5- رُفقای ما کُجان؟
6- گفتم دوستای ما که به لاکریما تبدیلشون کردین کُجان؟
7- مثل این که نمی خواین حرف بزنین، باشه پس؟! (می تونی به جاش هودتون خواستین هم استفاده کُنی) 
صفحه 7
1- اِرزا در مقابل اِرزا...؟!!
2- نـــــــــــــــــه
3- اون صدای وِندی بود!!!
4- اونا توی زیر زمینن؟!!
5- به احتمال زیاد جلومونن!!!
6- ناتسو هم باید اونجا باشه
7_ گِری تو بدون من برو!!!
8- باشه!!
9- می تونی رو پات وایسی لوسی؟
10- آره...
11- چطوری...چطوری خودتون رو اینجا رسوندین؟
12- جزئیاتش بمونه واسه بعد!!بیا از اینجا بریم!!!
صفحه 8
1- فکرشو که می کنم الان خودم جلوی خودمو گرفتم...
2- احساس خیلی عجیبیه
3- من فرماندۀ دومین سپاه جنگی جادویی امپراطوری اِدوراسم
4- اسم من اِرزا نایت-واکِره
5- منم اِرزا اِسکارلِتم
6- یکی از جادوگرای فِری تیل
7- بزار ببینم نسخۀ زمینی من چند مرده هلاّجه
8- سیلفالیون!!!!
صفحه 9
1- اون خیلی سریعه!!
2- خُب پس...
3- زِره تند و تیز
4- زرهش عوض شُد...
5- سرعتش هم خیلی بیشتر شد؟!!
صفحه 10
1- مِل فُرس!!!!...
2- اون سلاحش رو عوض کرد؟!
3- نه...فقط شکل سلاحش عوض شد
4- انفجار
صفحه 11
1- شکل زرِهش دوباره تغییر کرد...
صفحه 12
1- پس جادوی تو قادره زره و شمشیرت رو در آنِ واحد عوض بکنه...
2- ولی مثل این که نسخۀ اِدوراسی من فقط می تونه شکل ظاهری سلاحش رو تغییر بده
3- به غیر از تغیر شکل اسلحم، من می تونم قدرت جنگاوری بدنم روهم افزایش بدم...
4- اینطور به نظر می رسه که بر خلاف اصل پشت جادوهامون که با هم فرق می کنه، در نهایت نتیجۀ کلی به دست اومده از هردو جادو یکیه، درست مثل روش "شُوالیۀ" من
5- نمایش قدرت واقعی 10 فرمان نیزۀ جادویی من، از الان شروع می شه
6- بیا جلو!!!
صفحه 13
1- لاکریما توی مرکز بازار شهرو می گی؟!!
2- صدای تلق تلق پایین اومدن از پله ها
3- آره، درسته
4- اینطور به نظر می رسه که اون فقط منو اِرزا بودیم
5- نه بابا!!
6- ولی چطوری به خالت اولیَتون برگشتین؟
7- گَزیل به دادمون رسید
8- چیـــــــی؟!!!
صفحه 14
1- درسته، گَزیل هم یه جنگجوی اِژدهاست، واسه همین اَنیما روش تأثیری نداره، درست مثل ناتسو و وِندی
2- یعنی اون به جای این که به اینجا کشیده بشه توی زمین مونده بود؟
3- درسته، بعدشم میستگان اونو فرستاد اینجا
4- چرا اون خودش نیومد اینجا؟
5- مثل اینکه جادوی اون جنگجوی اژدها فایده های خیلی متنوعی توی این دُنیا داره
6- یکی از این فواید برگردوندن کسایی که به لاکریما تبدیل شدن به حالت اولیَشونه
7- جدی می گی؟!!
8- ما...ما می دونیم جای لاکریمایی که همه توش زندانی شدن کُجاست
9- جون من راست می گی هَپی؟!!
10- آره!!
11- همین الان که داریم حرف می زنیم، گَزیل داره واسه پیدا کردن اونا شهرو به هم می ریزه
12_ میتونی پیداش کُنی و ببریش پیش لاکریما؟
صفحه 15
1- گَزیل می تونه اونا رو به حالت اولشون برگردونه، درست نمی گم؟
2- در واقع ناتسو و وِندی هم باید بتونن این کارو بکُنن...ولی گمان نمی کنن بدونن چطوری میشه این کارو کرد
3- باشه!! پس من گَزیل رو می برم پیش اونا!!
4- صبر کن!! از پسش بر میای هَپی؟! (میشه به جاش نوشت : توریت نمی شه هپی؟! ولی اولیه بهتره)
5- اون از پسش بر میاد
6- ولی ما باید هر چه سریعتر وِندی و ناتسو رو پیدا کنیم!!!
7- نگاه کُنین!!! یه در اونجاست!!!
8- اونجارو می گی، آره؟!!!!
صفحه 16
1- ناتسو
2-وِندی
3- حالت خوبه؟! مقاومت کُن
4- وِندی!!
5- ناتسو!! تورو خُدا بلند شو!!
6- هردوشون بیهوشن
7- من واقعهاً متأسفم
8- منو ببخش وِندی...
9- بیا به جُفتشون یکم از این اِکسبال بدیم
10- هِی!! دهنتو باز کُن ناتسو!!!
11- اون دیگه چیه؟
صفحه 17
1- اینارو از گَزیل گرفتیم
2- مگه خودت یه دونه از اینا از میستگان نگرفتی؟
3- این داروییه که به ما اجازه می ده توی این دُنیا از جادومون استفاده کنیم
4- حالا که فکرشو می کنم، می بینم اون مجبورم کرد یه چیزی رو قوورت بدم
5- سُرفه
6- ناتسو!!
7- خوبه، حالا نوبت وِندیه!!
8- حالت خوبه ناتسو؟
صفحه 18
1- اگه به موقع جلوشون رو نگیریم...
2- جلوشون رو نگیریم؟
3- می کُشمتـــــــــــــــون
صفحه 19
1- ناتسو!!!
2- هِی، با توَم...
3- سُرفه
4- وِندی!!
5- چارلی... تو حالت خوبه...
6- همۀ بچه های انجمن...
7- معذرت می خوام که معطلتونکردم عالیجناب
9- عمل جدا سازی با موفقیت انجام شد
10 – کارت عالی بود
11- همونطور که انتظارش رو داشتیم قدرت جادویی جنگجوهای اِژدها بی نظیر بود
12- با قدرت اونا دیگه نباید برای تبدیل سازی به مشکلی بخوریم
صفحه 20
1- برای این که بتونن اِکستالیا رو نابود کُنن...
2- ارتش شاهنشاهی...
3- می خواد لاکریمای غول پیکر رو به اونا بزنه...
4- اونا می خوان از دوستای ما به عنوان یه بُمب استفاده بکنن!!!!
5- فری تیل در میان گرداب هرج و مرج گرفتار شده!! یعنی هیچ راهی وجود نداره این شمارش معکوس نا امید کننده به پایان برسه؟!
6- من مدتها منتظر این لحظه بودم...
7- انرژی جادویی ساطع شده از انفجار لاکریما و اِکسیدها با هم ترکیب می شن
8- و نیروی جادویی جاودانه برای همیشه بر سر سرزمین من خواهد بارید
9- ادامۀ این داستان را در قسمت بعد (181) به نام "جنگ تمام عیار در مرکز امپراطوری!!Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

0 members and 1 guests have thanked Farzad F.E.A.R for this release

Approved by njt

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Farzad F.E.A.R
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 11
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Apr 12, 2010 180 en Nagumo
Apr 13, 2010 180 es Gôthii
Apr 15, 2010 180 en cnet128
Apr 15, 2010 180 de Allin
Jul 11, 2010 180 es hyugasosby

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Jun 22, 2018 Gintama 687 en Bomber...
Jun 22, 2018 Gintama 687 en kewl0210
Jun 19, 2018 Yakusoku no... 91 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Yakusoku no... 90 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Yakusoku no... 89 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 267 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 266 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 265 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Mahou Shoujo of... 57 en Lingwe
Jun 16, 2018 Gintama 686 en Bomber...