Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 901 by cnet128 , Gintama 679 by kewl0210

Naruto 492

خوشامدگویی

fa
+ posted by Farzad F.E.A.R as translation on Apr 22, 2010 01:21 | Go to Naruto

-> RTS Page for Naruto 492

صفحه 1
1- ناروتو و زنبور قاتل بالاخره به هم رسیدن! (اگه دوست داشتی همون کیلِر بی رو بزار)
2- قسمت 492 : خوشامد گویی!
3- اون تبدیل شد به یه آدم؟
4- کارت حرف نداشت مرد اُختاپوسی، ممنونم داتِبایو! (از این حرف متنفرم ولی این تنها چیزیه که می شه نوشت)
5- گفتی داتِبایو...
6- دفتر شعر
صفحه 2
1- معنی (کتاب شعر) : به حالت لِی لِی پریدن، به سرعت، شیرجه رفتن و سرزنده بودن
من توی دهکدۀ مخفی ابر بهترینم، وقتی من سرکش می شم خیلی سرو صدا به پا می کنم
سابو-چان بم تصنیف کردنو یاد داده
شعرای من مثل سالاد فصل تَرو تازست
من توی شعر گفتن یه نابغم
می خوای بهترین باشی
من یه نینجای ممتاز بهتر از هر کسه دیگم
سرنوشت من رسیدن به بالاترین مقامه
به پیش می رم
آمادۀ حرکت باش چون هشت هوای منو داره
دیگه باید تمومش کنم، وقت رفتنه!
به من می گن زنبور قاتل- داتِبایو (روی داتِبایو خط کشیده)
2- باید با این بچه حرف بزنم یا بفرستمش رَد کارش؟
3- اگه می خواستم انتخاب کنم ردش می کردمو حالشو می گرفتم
4- من با بچه ها مشکل دارم، می فرستادمش سر کلاس درس
5- یه بدن ساز روانی که عینک آفتابی زده و با شعر حرف می زنه
6- بم نگو این آدم عجیب غریب و دیوانه همون اُختاپوسیه که قراره منو راهنمایی کُنه
7- اینا که شعرای معمولی نیستن پسر
8- این یه روش پایست که با آهنگ تصنیف رَپ ادقام شده
9- بش می گن تصنیف رَپگویی!
10- به همتون خوش آمد می گم!
11- منتظر رسیدنتون بودم
صفحه 3
1- من راهنمای شما مُتویی هستم
2- تا محل اقامتتون همراهیتون می کنم
3- اوووه...بالاخره وایساد...
4- به نظر می رسه دریا زده شدیا
5- حالت حال بهم خوردگی (صداشو خودت بزار)
6- گای سِنسه حالش خوبه؟
7- من اصلاً نمی دونستم اون نمی تونه سفر دریایی رو تحمل کُنه...
صفحه 4
1- گووووااااااا!
2- اِی وَل!
3- حال به هم خوردن
4- آروم باش کینگ، اونا با منن
5- اون یه گوریل غظیم الجُثست!
6- اون...یه گوریله؟
7- بی-سان همۀ جونورای این جزیررو مطیع و رام خودش کرده
8- تا وقتی که با اونیم کاملاً در امانیم
صفحه 5
1- محض احتیاط دورتا دور این جزیره با تکنیک فوق پیشرفتۀ دیواره محافظت می شه
2- اگه هر کسی یا هر چیز مشکوکی به ما نزدیک بشه، بلافاصله متوجه می شیم
3- اصلاً تعجبی نداره یه همچین جایی رو انتخاب کردن
4- پس اون پیره کیه که
5- توی دهکدۀ مخفی ابر اون قهرمان قهرماناست
6- اون خیلی بیشتر از یه اهلی کنندۀ حیواناته
7- اون می تونه کاملاً هشت دُم درونش رو کنترل کنه
8- اون درست مثل تو یه جینچوریکیه...
9- تلبته از توع هشت دُمِش
صفحه6
1- جینچوریکیه...هشت دُم...
2- و می تونه کاملاً کنترلش کنه؟ اون؟
3- اسمش زنبور قاتله
4- هِی پسر
5- این همون جزیره ایه که توش تمرین کرد تا بتونه هیولای درونش رو کنترل منه
صفحه 7
1- هِی بچۀ داتِبایویی...امضا می خوای یا یه چیز دیگه؟
2- بم آموزش بده
3- بِت آموزش بدم
4- من جینچوریکیه نُه دُمم
5- ولی نمی تونم این روباه لعنتی رو منترل کنم
6- بم یاد بده چطور هیولای دُم دار درونم رو کنترل کنم!
صفحه 8
1- آه، پسر
2- من اومدم اینجا چون داداشم ریگاگه بم گفت چند وقتی اینجا با خودم خلوت کنم!
3- بی خیلا بابا، ما هردومون جینچوریکی هستیم!
4- من به کمکت احتیاج دارم مرد!
5- وضعیت و نوع حرف زدنت خوبه ولی باید ببینم پسر کله خری هم هستی یا نه، بچـــــــه؟
6- عینکت محشره، کسی نمی تونه پا روو دُمت بزاره، من اومدم اینجا برم مدرسه
7- آررررره، پســـــــــر!
صفحه 9
1- غالب خیلی خوبی استفاده کردی پسر!
2- آره! کَلَکم گرفت!
3- هِی رفیق
4- بزن قَدِش (به روش مُشت)
5- باید راه و رسم خوشامد گویی با مُشت رو یاد بگیری، باید اینطوری مُشتامون رو به هم بزنیم
6- و بعدش اینطوری با ترتیبی موزون تکونش بدیم!
7- عینکت مثل یه گونیا می مونه
8- مثل یه ابزار آلات شدی
9- اوخ گند زدم!
10- لعنتـــــــی!
11- نشونش می دم!
صفحه 10 و 11
1- تکنیک هارِم
2- خواهش می کنم آقا
3- به خواهرت کمک کُن
4- حالا چطوری؟ هیچ مرد زنده ای تمی تونه جلوی این تکنیک مقاومت بکنه!
5- کجا رفتــــــــی؟
6- اِی حروم زادۀ عوضــــــی!
صفحه 12
1- احمق عجیب غریب غزل سرا!
2- حتماً باید اُختاپوسرو اشتباه گرفته باشم!
چی گفتی؟!
3- بم بگو اون بابایی که عینک آفتابی می زنه چطوری یاد گرفته هشت دُم رو کنترل کنه!
4- من اومدم اینجا تا تمرین بکنم!
5- آه، راستش تمرینای بی-ساما خیلی خاصّه
6- حتی در موردش با من صحبت هم نکرد
7- .اسه همین اومدم تا از شما بپرسم
8- من...
9- قهرمان باشه یا نه، خیلی کلّه شقّه
10- خیلی خسیسه و دست از رَپ خونی بر نمی داره
11- منظورم اینه که
12- فکر نمی کنی بهتر باشه به عنوان رفیق جینچوریکیش بام بهتر رفتار کُنه!
صفحه 13
1- تو دربارۀ بی-سان چی می دونی!
2- یه کلمه دیگه زِرتو پورت بکنی اونوقت خودم به حسابت می رسم!
3- اگه تو یه جینچوریکی هستی
4- باید خیلی خوب بدونی اون چه جور راهی رو باید می رفته!
5- باور کُن من خیلی خوب می دونم!
6- واسه همین اون باید بفهمه که من چی کشیدم!
7- پس بم بگو، چرا اون نمی خواد بم کمک کنه!
8- من...
صفحه 14
1- بی-سان تورو همونطور که هستی می بینه
2- باید دلیل خیلی خوبی واسه این کارش داشته باشه
3- هان؟
4- بی-سان بِت خوشامد نگُفت؟
5- خوشامد به من؟
6- تو اول باید راه و رسم خوشامدگویی درست رو یاد بگیری!
7- اول باید مُشتامون رو اینطوری به هم بزنیم...
8- منظورت همون قضیه مُشت به هم زدنو اینجور چیزاست؟
9- درسته ناروتو، خودشه
10- دنبالم بیا!
11- من می برمت جایی که بی-سان تمرین می کرد!
12- منم باتون میام
13- من اینجام تا مراقب اون باشم...و همونطور که می دونی من می تونم از تکنیک چوب استفاده بکنم، می دونی که منظورم چیه
14- اوه، تکنیک چوب هان...حتماً، چرا که نه، همراهمون بیا
صفحه 16
1- همینجاست؟
2- درسته...به آبشار حقیقت خوش اومدی
3- آبشار حقیقت...
4- اینجا همونجایی که اون یاد گرفت هیولای دُم دار درونش رو کنترل کنه؟
5- نه...
6- هییم؟
7- (روشو بر میگردونه)
8- هنوز به اون مرحله نرسیدیم
9- اینجا بشین و چشمات رو ببند ناروتو
10- اینطوری می تونی ببینی درونت واقعاً چیه
11- باشه
12- (صدای برخورد با آب)
صفحه 17
1- چرا توی مغازۀ ایچیراکو امضا بشون ندادی؟
2- هان؟
3- اونا یهویی سرو کلشون پیدا شد و یه تیکه کاغذ رو ملتمسانه جلوت تکون دادن تا براشون امضا کنی، درست مثل این که تو بهترین دوستشونی...
4- چه آدمای احمق و آزار دهنده ای...
5- سرو کلۀ ناروتوی شیطانی درست جلوی ناروتوی واقعی پیدا می شه!


Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

1 members and 0 guests have thanked Farzad F.E.A.R for this release

Shinou

Approved by njt

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Farzad F.E.A.R
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 11
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Apr 22, 2010 492 fr monkey d scar
Apr 22, 2010 492 de KujaEx
Apr 22, 2010 492 pl Rejzer
Apr 23, 2010 492 en HisshouBuraiKen
Apr 26, 2010 492 es 2franz6
May 13, 2010 492 en HisshouBuraiKen
Jan 22, 2011 492 it Sasori

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Apr 27, 2018 81 Diver 366 en kewl0210
Apr 27, 2018 81 Diver 365 en kewl0210
Apr 26, 2018 81 Diver 364 en kewl0210
Apr 26, 2018 81 Diver 363 en kewl0210
Apr 26, 2018 81 Diver 362 en kewl0210
Apr 25, 2018 Yakusoku no... 84 fr Erinyes
Apr 25, 2018 Shokugeki no Soma 260 fr Erinyes
Apr 25, 2018 81 Diver 361 en kewl0210
Apr 24, 2018 81 Diver 360 en kewl0210
Apr 23, 2018 81 Diver 359 en kewl0210