Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 901 by cnet128 , Gintama 679 by kewl0210

Naruto 324

Naruto 324

pl
+ posted by Shizo as translation on Sep 21, 2006 14:49 | Go to Naruto

-> RTS Page for Naruto 324

Cóż, ponieważ twojastara i Morrigan przestały już tłumaczyć postanowiłem, że sam się tym zajmę :amuse. Mam nadzieję, że moje drugie w życiu tłumaczenie jest lepsze, niż te pierwsze... Cóż - zapraszam do czytania i poprawiania ewentualnych błędów :smile-big.
EDIT:
Có&#380;, wygl&#261;da jednak na to, &#380;e nie =o. Ale ch. 323 nie przet&#322;umaczyli&#347;cie, wi&#281;c my&#347;la&#322;em, &#380;e ju&#380; nie b&#281;dziecie ><.

Strona 1:
Kakuzu: To oznacza, &#380;e mo&#380;emy zyska&#263; kolejne 350,000 ryo.
Izumo: Dlaczego kapitan Asuma zosta&#322; spalony?
Shikamaru: Czy&#380;by moje przypuszczenia si&#281; potwiedzi&#322;y?

Strona 2:
324: Analiza Shikamaru.
Hidan: Mwahahaha! Przygotowania s&#261; gotowe!
Przygotuj si&#281; - teraz b&#281;dzie bola&#322;o jak cholera!

Strona 3:
~~~~~~

Strona 4:
~~~~~~

Strona 5:
Asuma: Agggr!
Hidan: Boli, prawda? Mwahahaha!
Hidan: Punkty witalne bol&#261; o wiele bardziej!
Hehe, to jest prawdziwy, rozkoszny ból...
Ból &#347;merci innych wsi&#261;ka w moje cia&#322;o...
Gdzie ból przeobra&#380;a si&#281; w przyjemno&#347;&#263;.

Strona 6:
Izumo: Dziwne... wygl&#261;da na to, &#380;e kapitan Asuma trzyma si&#281; za swoj&#261; lew&#261; nog&#281;...
Kotetsu: Do tego to ta sama noga, w któr&#261; ten go&#347;c si&#281; d&#378;gn&#261;&#322;.
Hidan: Jeste&#347; ju&#380; przeze mnie przeklni&#281;ty.
Kotetsu: Rozumiem!

Strona 7:
Asuma: Rozumiem - moje i jego cia&#322;o zosta&#322;y po&#322;&#261;czone przez jaki&#347; dziwny trik.
Jednak&#380;e on jest nie&#347;miertelny.
Hidan: Hahaha! Ból której z cz&#281;&#347;ci cia&#322;a chcia&#322;by&#347; poczuc teraz?
Hidan: A mo&#380;e chcia&#322;by&#347; poprostu ju&#380; to sko&#324;czy&#263;?
Kotetsu: Shikamaru! Nic nie zdzia&#322;amy fizycznymi atakami - musisz u&#380;y&#263; Wi&#261;zania Cienia!
Szybko! Zatrzymaj jego ruchy Duszeniem Cienia!
Shikamaru: Ju&#380; to robi&#281;!

Strona 8:
~~~~~~

Strona 9:
Hidan: Giiii&#324;!
Shikamaru: Nie pozwol&#281; ci!

Strona 10:
Hidan: Hyh!

Strona 11:
Kotetsu: Dobra robota, Shikamaru.
Hidan: Hmmm, a wi&#281;c to tak...
Kotetsu: Izumo, ile czasu up&#322;yn&#281;&#322;o odk&#261;d wezwali&#347;my posi&#322;ki?
Izumo: Jakie&#347; 10 minut - w oko&#322;o 20 minut posi&#322;ki powinny tutaj by&#263;.
Kotetsu: Ok...

Strona 12:
Kotetsu: Kurde, co mo&#380;emy zrobi&#263;? Je&#347;li go zabijemy, to kapitan Asuma tak&#380;e umrze.
Izumo: W walce z tego rodzajem jutsu najlepszym sposobem by&#322;oby zabicie kolesia, który je u&#380;ywa.
Jednak nie mo&#380;emy tego zrobi&#263;, co oznacza &#380;e...
Shikamaru: Wykonanie tej techinki musi nie&#347;&#263; ze sob&#261; jak&#261;&#347; zasad&#281; lub ryzyko, w której to mo&#380;naby znale&#378;c jak&#261;&#347; luk&#281;.
Wpierw musz&#281; si&#281; opanowa&#263; i uspokoi&#263;, a potem przeanalizowac techink&#281; przeciwnika.
Asuma: Shikamaru mnie uratowa&#322;. Powinnienem u&#380;y&#263; tej szansy i wymy&#347;le&#263; sposób na ucieczk&#281; od tego jutsu.

Strona 13:
Hidan: NNNNGGGGG! (Cholera wie, jak to przet&#322;umaczy&#263; :noworry)
Asuma: Jutsu Shikamaru nie wytrzyma d&#322;ugo z nim za przeciwnika.
Mam niewiele czasu na namys&#322;.
Kakuzu: Wkrocz&#281;, je&#347;li nadal b&#281;dziesz to przeci&#261;ga&#322;. Nie mo&#380;emy pozwoli&#263;, aby ta ma&#322;a fortuna nam uciek&#322;a.

Strona 14:
Hidan: Powiedzia&#322;em ci, &#380;e masz si&#281; nie wtr&#261;ca&#263; Kakuzu! Jestem wystarczaj&#261;co dobry, &#380;eby pokona&#263; ich wszystkich.
Shikamaru: Mowa...osobowo&#347;&#263;...ruchy jego warg...
Jego w&#322;asno&#347;&#263;...Jego ruchy. Znaczenie tych ruchów i zwi&#261;zek mi&#281;dzy ka&#380;dym kolejnym ruchem.

Strona 15:
Z tego wszystkiego jestem w stanie nauczy&#263; si&#281; i stworzy&#263; kontratak do jego jutsu.
Shikamaru: Bóg, wyrok, ("Poczujcie wyrok Bo&#380;y.")
kl&#261;twa, ceremonia ("Jeste&#347; teraz zakl&#281;ty przeze mnie - czas zacz&#261;&#263; ceremoni&#281;.")
przygotowywania ("Przygotowywania si&#281; gotowe.")

Strona 16:
Asuma: Wygl&#261;da na to, &#380;e Shikamaru na co&#347; wpad&#322;.

Strona 17:
Izumo: Wpad&#322;e&#347; na co&#347;, Shikamaru?
Shikamaru: Taa...
Izumo: W tej sytuacji i w czasie u&#380;ywania tego jutsu wci&#261;&#380; jest w stanie przeanalizowa&#263; przeciwnika. Niesamowite.
Asuma: Shikamaru w mgnieniu oka jest w stanie wymy&#347;le&#263; dziesi&#281;&#263; ruchów do przodu i dwie&#347;cie mo&#380;liwo&#347;ci na ich wykonanie. Posiada on niesamowicie szybk&#261; umiej&#281;tno&#347;c analizowania ruchów przeciwnika, tak samo jak wiedz&#281;, który ruch jest najlepszy.
Shikamaru: Kapitanie Asuma, nadchodzimy.

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
#1. by twojastara ()
Posted on Sep 21, 2006
ci dam przesta&#322;y t&#322;umaczy&#263;...
jedna ma lenia a druga matur&#281;
a w sumie to obie maj&#261; matur&#281;
#2. by Morrigan ()
Posted on Sep 25, 2006
nie przesta&#322;y, nie przesta&#322;y:P ja sobie wypraszam... niedysponowanie z powodu sypni&#281;cia sie lacza njie wchodzi w gre... gomene, ale taki swiat juz jest ;)
a co do matury... korki sobie tak rozplanowa&#322;am, &#380;e ka&#380;dy czwartek mam wolny i jesli mi si&#281; nic znowu z netem nie stanie, to powrócimy w wielkim stylu za tydzien^^

About the author:

Alias: Shizo
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 2
Forum posts: 5

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Sep 21, 2006 324 en brucelee
Sep 21, 2006 324 en HisshouBuraiKen
Sep 21, 2006 324 en lee-nus
Sep 21, 2006 324 en Yoshitsune
Sep 22, 2006 324 de ratty
Sep 21, 2006 324 pl twojastara
Sep 25, 2006 324 de Twoshirou

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Apr 21, 2018 D.Gray-Man 228 fr Erinyes
Apr 21, 2018 81 Diver 357 en kewl0210
Apr 21, 2018 Gintama 356 en kewl0210
Apr 20, 2018 One Piece 901 en cnet128
Apr 20, 2018 81 Diver 355 en kewl0210
Apr 20, 2018 Gintama 679 en kewl0210
Apr 19, 2018 Yakusoku no... 83 fr Erinyes
Apr 19, 2018 Shokugeki no Soma 259 fr Erinyes
Apr 19, 2018 81 Diver 354 en kewl0210
Apr 17, 2018 81 Diver 353 en kewl0210