Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 901 by cnet128 , Gintama 679 by kewl0210
translation-is-ready

One Piece 582

لوفی و اِیس

fa
+ posted by Farzad F.E.A.R as translation on Apr 22, 2010 07:38 | Go to One Piece

-> RTS Page for One Piece 582

صفحه 1 و 2
1- فوتبال با توپ آهنی به سبک دزدان دریایی
2- قسمت 582 : "لوفی و اِیس"
صفحه 3
1- تقریباً دو هفته از جنگ می گذره
2- یه کشتی دور از ساحل توی آخرین مقر در آبی غربی دیده می شه!!
3- در حال حاضر هیچ کشتی نیروی دریایی ای دیده نمی شه!!!
4- کُد اصلی و تغییر ناپذیر دریا چیه؟!
5- دنیایی خشن و طوفانی
6- آسایش دوباره به ناو 80 برگشته
7- تثبیت جایگاه و موقعیت طرف خودمون، "جنوب آبی"
8- هر چی دوست دارین واسه خودتون برداریـــــــن!!
9- می خوایم بریم به سمت خط الرأس بزرگ!
10- تأثیر اون جای جای دُنیای خاکی دیده شده
صفحه 4
1- خُب پس...
2- مأموریت من برای محافشت از اون پسر کلاه حصیری
3- همینجا تموم می شه!! آآآخ جووووون!!!
4- من همه چیزو به شماها که اینجایین می سپارم، از نظر شما که ایرادی نداره جینبی؟!؟!
5- آره، من هنوزم نمی تونم آزادانه شنا کنم
6- من باید با چشای خودم
7- سلامتی لوفی-کون رو ببینم...
8- ولی من نمی دونم باید چیکار کنم
9- بعداً می بینیمت کلاه حصیریــــــــــــــی!!! ازت ممنونیم که دوباره بمون توی این دنیای فاسد نور امید رو نشون دادی!
10- وقتی بیدار شد از طرف همۀ ما ازش تشکر کنین!!
11- اگه سرنوشت اجازه بده دوباره همدیگرو می بینیم!!
12- کلاه حصیری، نمیری یه وقت!!
13- مقاومت کُن، صدامو می شنوی؟!!؟
14- تلاشت رو انجام بده!! مبارزه کُن کلاه حصیری
صفحه 5
1- الان دیگه از هیاهوی این دنیا جدا شدیم و به جزیرۀ کوچک در منطقه ای بسیار آرام به نام زَن "لیلی آمازون" پا گزاشتیم
2- اِاِاِاِاِاِیس!!
3- مراقب باش!! خودتو کنترل کُن کلاه حصیری!!
4- به خاطر درمان خاص لوفی برای همشون استثناء قائل شدن
5- و افراد لا اجازه پیدا کردن تا در جزیرۀ کوچک زَن لنگر بندازن
6- داری کجا می ری؟ اینجا کنترلت رو از دست نده!! مُشت آتیشی تا الان...
7- نـــــــــــــــــــــه!!! اِاِاِاِاِاِیس کجاااااااست!!!؟
8- اِاِاِاِاِاِاِاِاِیس!!!
9- دیگه از کنترلمون خارجه!! کلاه حصیـــــــــــری بس کــــــــــــــُــــن!!
10- فکر می کین اگه بزاریم همینطوری ادامه بده چه اتفاقی بیُفته...؟
11- خیلی سادست...
12- زخماش دوباره باز می شه و اینبار ممکنه جدی جدی بمیره
صفحه6
1- در محدودۀ لیلی آمازون : قصر کوجا
2- شاهزادۀ مار...!!
3- لوفی بالاخره به هوش اومد
4- لوفی ساما...!!
5- اوه، جدی می گی؟! ...ها...چه سعادتی!!
6- می خوام همین الان ببینمش!!
7- چیــــــی-نیو؟! شاهزادۀ مار!! همه می خوان با لئفی ملاقات کنن- نیو!
8- اگه تنهایی به ملاقاتش برین اصلاً جنبۀ خوبی واسه کشورتون نداره – نیو!!
9- اینجا جزیرۀ زَنه
10- همین الانشم گزاشتین یه سری آدمای عجیب غریب پاشون رو بزارن اینجا...
11- این موقعیت یه استثناء خیلی خاصّه!!
12- ...!!خودم...می دونم
13- مهمتر از همۀ اینا، خواهر ارشد، غذاتون...!!
14- درسته، خواهر ارشد، از وقتی برگشتین به سختی یه چیزی خوردین!!
صفحه 7
1- درسته، لوفی الان باید خیلی گُشنش باشه!!
2- یه کوهی از بهترین غذاها براش فراهم کنین تا قدرتش رو دوباره به دست بیاره!!!
3- بله بانوی من! با کمال مِیل!!
4- منم بتون کمک می کنم!!
5- می خوام مطمئن بشم...
6- همه چیز مرتبه...
7- می خواین برین یا نه؟!
8- تا زمان بهبودی کامل، بتون قول می دم لوفی رو به کشور بیارم تا باتون ملاقات بکنه!!
9- تا اون زمان باید صبر کنین – نیو!
10- من نمی تونم!! من "ملکم" چطور جرأت می کنی بم بگی چیکار بکنم چیکار نکنم!!!
11- غیر قابل بخششه!! قانون این جزیره که از نسل به نسل از زمان پیدایشش تا التن منتقل شده باید تحت هر شرایطی حفظ بشه!!!
12- چه خُضعولاتی...
13- نمی دونم با چه نیروی قدرتمندی آلوده شده...!!!
14- به هر حال...اون نیروی دریایی رو مجبور کنین به همون طوفان عظیم دریایی برگردن...!!! این واقعیت که اون تونست زنده برگرده یقیناً کار خدایانه... یعنی آسمان گردون چه خوابی دیده... اونا از اون مرد چی می خوان – نیو...؟!
صفحه 8
1- ساحل سنگی جزیرۀ زن
2- اون پسر کجا رفته...با اون جینبِل؟
3- کی می دونه! ملکه به ما دستور اکید داده از این محدوده اونورتر نریم...
4- آره...ولی می دونی که اینجا جزیرۀ بدنام زنه
5- من شنیدم هر مردی که پاشو اینجا بزاره برای همیشه به سنگ تبدیل می شه
6- ارزش ریسک کردن جونت رو داره...
7- همۀ اون دزدای دریایی زن کیجا، خیلی خوش بووووو بودن پسر
8- من واقعاً دلم می خواد توی این کشور زنا یه گشتی بزنم
9- تو می میری، عجب احمقی هستی
10- فکر می کنی هیچ خرس مؤنثی پیدا بشه؟
11- اینجا کشور زن هااااااست!!!!
12- ببخشید خُب...
13- هاا...هاا...
14- نــــــــــــــــــــــــــه!!!
صفحه 9
1- هاا...
2- هاا...
3- هاا...
4- هاا...
5- من کجام...؟!؟!
6- یعنی واقعاً داشتم خواب می دیدم...هاا...؟!
7- هاا... هاا...
8- هاا...
9- هاا...
صفحه 10
1- آآآآآآآآآآآآ!!!...!!!
2- منو ببخش...
3- لوفی...
4- آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ!!!
5- نمی تونستم بزارم منو نجات بدی...!!!
6- نـــــــــــــــــــــــه!!!
7- ناپدیـــــــــــــــــــد شووووو!!!
صفحه 11
1- اووووو!!!
2- لوفـــــی!!
3-بســـــــّــــه!!!
4- نــــــــــــــــــــــــــــــــه
صفحه 12
1- ناپدیـــــــــــــــــــد شووو!!!
2- ناپدیـــــــــــــــــــد شووو!!!
3- اوووووووووو!!!
4- آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ!!!
5- هاا...
6-هاا...
7- اووووووواااااا
صفحه 13
1- اگه اینطوری بمیرم...
2- ازت می خوام که مراقب برادرم باشی
3- جنگ به پایان رسید
4- ...اِیس-سان...
5-نگووو!!!...هیچی نگو...!!!
6- من خودم اونقدر لُپم رو محکم وشگون گرفتم...ها...که دات از جا در میومد...!!
7- اگه این یه خواب بود تا الان بیدار شده بودم...!!
8- این یه خواب نیست، درسته...؟
صفحه 14
1- تو واقعاً خیلی قوی شدی، لوفی
2- من یه روز ازت پیشی میگیرم، فقط صبر کن و ببین
3- اِاِاِیس...!!!
4- مُرده، مگه نه!!!؟
5- ...درسته...
6- اون مُرده...!!!
صفحه 15
1- اِیس؟ اِیس دیگه کیه؟!
2- کسی که قراره از این به بعد برادر بزرگترت باشه
3- نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
صفحه 16
1- 10 سال قبل در راه اِن تی.کُربُ کوه آبی غربی، کنار آسیاب بادی
2- من که قبلاً بت گفتم پدر بزرگ، من می خوام یه روزی پادشاه دزدای دریایی بشم
3- بیا برو تو کوونم با اون پادشاهیت!!
4- تو میوۀ شیطانی خوردی، ولی بازم با من اینطوری حرف می زنی؟! لوفی، تو و اِیس...!!
5- هر دوتون وقتی بزرگ شدین به قدرتمندترین افراد نیروی دریایی تبدیل می شین که تا حالا زندگی کرده
6- آآآی آآآی
7- سیلی زدن
8- میمون دی. گارپ & میمون دی. لوفی ]10 سال قبل[
9- آآآآآآی!! اگه من لاسنیکی ام چرا انقدر درد داره پس، بزار من برم بابا بزرگ!!
10- تقصیر منه که تو رو توی این دهکدۀ مُرده نگه داشتم
صفحه 17
1- دادان!! سریع بیا اینجا
2- گ...گارپ-سان!! بی خیل بابا، یه استراحنی به من بده!!
3- اون اِیسی که می گی همش 10 سالشه، می دونی!
4- من دیگه نمی تونم بیشتر از این تحمل کنم، سریع از ایتجا ببرش، میشه؟
5- اِم تی. کُربُ رئیس قبیلۀ کوهستان خانوادۀ دادان
دادانِ موو فِرفِری
]دایه و پرستار لوفی و اِیس[
صفحه 18
1- اِاِاِ؟! اون پسر تازه به دوران رسیده دیگه کیه؟!
2- یه گارپ دیگه برام آوُردی... آره؟! نوۀ گارپ-سان؟!!
3- درسته...پس انتخاب کینن رُفقا، یا تا آخر عُمرتون پشت میز بار باشین یا این بچه رو بزرگ کنین
4- اونوقت من روی همۀ گناهانت که فکر کنم بیشتر از ستاره ها شده باشه چشم پوشی میکنم، باید اضافه کنم...!!
5- خُب باشه...ما نمی خوایم دستگیر بشیم، ولی موندم تنبیه کردنمون بهتر از این کار نیست!
6- من همینجوریش با اِیس بابام در اومده، حالا از من می خوای مراقب نوَت هم باشم؟!
7- اون یه هیولای کوچولوه، مگه نه؟! درست مثل قبلیه!!
8- تُف!! خیلی حال به هم زنه!!
9- هِی!! کی این کارو کرد؟!
10- هِی اِیس!
11- واااای!! تو برگشتی خونه اِیس؟!؟!
صفحه 19
1- پُرتگاس دی. اِیس ]10 سال قبل[
2- اون اِیسه، اون 3 سال از تو بزرگتره
3- از امروز به بعد با اون زندگی می کنی، پس بهتره با هم کنار بیاین، گرفتی چی می گم؟!
4- تصمیمت رو گرفتی؟!؟!
5- ...به چی ذُل زدی؟!
6- پس من می سپارمش به تو!!!
7- اولین ملاقات اون ها!!


Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

Approved by njt

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Farzad F.E.A.R
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 11
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Apr 22, 2010 582 en molokidan
Apr 22, 2010 582 fr monkey d scar
Apr 22, 2010 582 de Pitou
Apr 24, 2010 582 id arisemut
Apr 26, 2010 582 en cnet128
Apr 26, 2010 582 de buechse
Apr 30, 2010 582 de Akainu
Jun 2, 2010 582 br siracfon

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Apr 26, 2018 81 Diver 364 en kewl0210
Apr 26, 2018 81 Diver 363 en kewl0210
Apr 26, 2018 81 Diver 362 en kewl0210
Apr 25, 2018 Yakusoku no... 84 fr Erinyes
Apr 25, 2018 Shokugeki no Soma 260 fr Erinyes
Apr 25, 2018 81 Diver 361 en kewl0210
Apr 24, 2018 81 Diver 360 en kewl0210
Apr 23, 2018 81 Diver 359 en kewl0210
Apr 23, 2018 81 Diver 358 en kewl0210
Apr 21, 2018 D.Gray-Man 228 fr Erinyes