Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 927 by cnet128 , Gintama 698 (2)
translation-is-ready

One Piece 583

ایستگاه خاکستری، آخرین مقصد مشکوک

fa
+ posted by Farzad F.E.A.R as translation on May 3, 2010 13:10 | Go to One Piece

-> RTS Page for One Piece 583

صفحه 1
1- قسمت 583 : ایستگاه خاکستری، آخرین مقصد مشکوک
صفحه 2
1- من از دزدای...
2- ...دم گردنه متنفرم!!
3- خفه شو بچه، ما از آدمایی مثل تو دسگه خسته شدیم!
4- اگه از اینجا خوشت نمیاد می تونی بری و از گشنگی تلف بشی!!
5- کوتاه بیا رئیس
6- این که خیلی کمه، منم از اون گوشت می خوام
7- این گوشتیه که از بوفالویی که اِیس شکار کرده پخته شده!! غذای مارو هم اون تأمین می کنه. اوضاع دزدای دم گردنه توی این دوره زمونه زیاد تعریفی نداره...
8- فردا کلی کار داری!! باید اینجاها رو تمیز کنی، لباسارو بشوری، کفشا و اسلحه هامون رو برق بندازی! در ضمن دزدی و باج گیری و آدم کُشی رو بش اضافه کن!
9- در ضمن حواستو جمع کن از این قضیه یه کلمه هم به گارپ چیزی نگی!
صفحه 3
1- تنها چیزی که توی روز بت می دیم...
2- یه کاسه برنج و یه لیوان آبه
3- اگه چیز دیگه ای می خوای...
4- باید خودت تهیَش کنی!
5- باشه!
6- قبول کردی؟!! تو الان باید زار بزنـــــی!!!
7- قبلاً بابا بزرگم منو توی جنگل وِل کرده بود
8- من می تونم تا زمانی که لازم باشه کِرم، قورباغه، مار و قارچ بخورم
9- اگه می خوام به یه دزد دریایی تبدیل بشم، باید از عهده این کارا بر بیام!
10- اِیس داره کجا می ره؟
11- صبر کن ببینم، کجا داری می ری؟!!
12- ...الان گفتی دزد دریایی؟!
13- نگاش کن!! اون خیلی قویه...واسه همین اصلاً تمایلی به نگهداری از نوه های اون گارپ لعنتی ندارم!!!
14- خودتو کنترل کن رئیس!
صفحه 4
1- هِی!!! اسم من لوفیه!!
2- دیگه از این که روم تُف انداختی از دستت ناراحت نیستم!
3- چرا داری می خندی؟ اصلاً باحال نیست!
4- اون فقط یکم آب جو روم ریخت، این که دلیل نمی شه کنترلم رو از دست بدم
5- اون که چیزی نبود که به خاطرش بخوام از دستت عصبانی بشم!!
6- بیا با هم دوست باشیم! کجا داری می ری؟
7- چی؟
8- آآآآآآآآآآآآ!!!
صفحه 5
1- آآآآآآآآآآآآآ!
2- ها...ها... (توضیح مترجم : این صدای نفس نفس زدنشه)
3- آآآآآآآآآ!
4- آآآآآآآآآآ.......
صفحه 6
1- اِیس...چرا تنهایی برگشتی؟
2- مگه با لوفی نبودی؟
3- اون کجاست؟
4- کی اهمیت می ده...
5- هِی رئیس! از دیروزه که غیبش زده، این اصلاً خبره خوبی نیست!
6- خُب...کی اهمیت می ده! همون بهتر که بمیره، کاری از دست ما بر نمیاد...
7- اونقدر دنبال اِیس کردیم که دیگه از این کارا نا امید شدیم
8- واسم مهم نیست اگه بمیره...اگر هم این اتفاق بیُفته، فقط کافیه به گارپ بگیم یه تصادف بوده
9- البته این اتفاق که نمیُفته، چون به قول یارو گفتنی "کسی که توی این دنیا همه ازش بدشون میاد همیشه موفق می شه"
10- فکرشو بکن اگه حکومت متوجه بشه چه اتفاقی میُفته! هر چی نباشه اون پسر شیطانه!
11- می دونی با ما چیکار می کنن؟
12- آروم باش رئیس
13- یه هفته بعد
14- رئیس!! بانو دَدَن!!
صفحه 7
1- لوفی زنده برگشتــــــــه!!
2- اون هنوز نفس می کشـــــــــه؟!
3- خودتو کنترل کن رئیس
4- کدوم قبرستونی بودی؟!
5- هِی، تا الان کجا بودی؟
6- گرگا دنبالم کردن، منم از بالای صخره افتادم پایین
7- گفتی صخره؟! اونجا رفته بودی چی کار؟!
8- فعلاً بگیر بخواب
9- از فردا قراره واسمون سخت کار کنی!
10- هِی، اِیس، داری بازم جایی می ری؟!
11- منم با خودت ببر!
12- بی خیل، بیا با هم دوست باشیم!
صفحه 8
1- هِی، صبر کن منم بیام!
2- این دفعه دیگه گمت نمی کنم!
3- هِی، رئیس، اون دوباره رفتش دنبال اِیس...
4- لعنت به تو لوفی!!! قرار بود کارامونو برامون انجام بدی!
5- اون پسر لعنتی به هیچ کدوم از حرفامون گوش نمی کنه
6- 8 روز بعد
7- 10 روز بعد
8- لوفی تسلیم نمی شه!
9- 1 ماه بعد
صفحه 9
1- 2 ماه بعد
2- یه روز بارونی
3- یه روز خیلی سرد
4- لوفی هر روز دنبال اِیس می گرده
5- 3 ماه بعد
6- هاااه... (صدای نفس نفس)
7- چی؟ اینجا جنگل نموم می شه؟
صفحه 10و 11
1- بیرون از کوههای کولبو، مخفیگاه خانواده دادان / یه جاییه که پوی گَمد غیر قابل تحملی می ده
2- کوهی از زباله و آشغال اینجا / داره می سوزه و دود می کنه / به خاطر آتش طبیعی که حرارت خورشید هر روز به وجود میاره
3-اینجا دیگه کدوم جهنم دره ایه؟! خدای من، چه بوی حال بهم زنی میاد...
4- کلی چیز به درد نخور اینجا جمع شده /
5- درست مثل آدمای بدرد نخور / مسلماً اینجا هیچ قانونی نداره / و همینطورهیچ دکتری اینجا نیست و اینجا پر از مریضی و جنایته
6- بچه...از سر راهم برو کنار...
7- اون یه آدم کُشه!
8- اون از اون طرف رفت
9- اینجا ایستگاه خاکستری، آخرین مقصد مشکوکه
10-آه...
11- (صدای نفس نفس زدن)
12- سابو!
13- سابو، تو اینجایی؟
14- آه!
15- هِی اِیس
16- از این که دیر کردم منو ببخش
17- من از دیر کردِت استفاده کردم و کارمو توی شهر تموم کردم
18- هییم، که اینطور... حدس بزن، منم همین کارو کردم!
صفحه 12
1- عالیه، تو بیشتر از من گیرت اومده!
2- این خیلی زیاده، چطوری این کارو کردی؟!
3- از یه عده آدم نزدیک دروازه کِش رفتم!
4- شاید داشتن واسه یه کشتی تجارتی محموله می بردن
5- سابوی 10 ساله، پسری که توی ایستگاه خاکستری زندگی می کنه
6- لعنت به این شانس!! تو دوباره منو شکست دادی!
7- کی به بردن اهمیت می ده...
8- چیزی که مهمه پولیه که در آینده از این راه واسه زندگی دزد دریاییمون می خوایم استفاده کنیم
9- الان 5 سال شده که داریم پولامون رو پس انداز می کنیم...واسه این که این همه پول جمع کنیم کلی زحمت کشیدیم...
10- درسته! نمی دونم واسه خریدن یه کشتی دزدای دریایی به چقدر پول احتیاج داریم
11- کی می دونه...ولی هنوز راه درازی در پیش داریم!
12- زود باش درشو ببند، ممکنه یکی مارو ببینه......
صفحه 13
1- گفتی کشتی دزدای دریایی؟!
2- شماها می خواین دزد دریایی بشین؟!
3- منم می خوام یه دزد دریایی بشم
4- پس اینجا جاییه که هر روز میای، درسته اِیس؟!
5- دهنتو ببند!
6- پس این همون لوفیه که در موردش بام صحبت کردی...
7- پس بالاخره کار خودت رو کردی و منو تا اینجا دنبال کردی...
8- و از راهی اومدی که هیچ انسان عادی ای نمی تونست ازش رد بشه
9- هِی! تو یکی از دوستای اِیسی؟!
10- بیا با هم دوست باشیم!
11- خفه شو!
12- واسه همین بت گفتم بیا اینجا با من زندگی کن! این تمرین راه پیمایی توی کوهستان خیلی باباتو در آوُرد... حالا باید چیکار کنیم؟
13- اون رازمونو می دونه...
14- اگه همینطوری ولش کنیم به یکی می گه
صفحه 14
1- ...بیا از شرّش خلاص بشیم
2- منم موافقم!
3- چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟!!
4- از جات تکون نخور ای احمق!!!
5- فکرشو نمی کردم شما دوتا بخواین منو بکشین!!! یکی کمکم کنه، من نمی خوام بمیرم!!!
6- سابو، کارشو تموم کن!!
7- داری چی می گی، خودت کارشو تموم کن!
8- من تا حالا کسی رو نکشنم!!!
9- منم همینطور، نمی دونم چطوری باید این کارو بکنم!
10- کمــــــــــــک!!!
11- دهنتو ببند!!!
12- هِی، من یه صداهایی از این طرف می شنوم!
13- صدای بچه هاست!!
14- به خُشکی شانس، یکی داره میاد!
15- اول طنابش رو باز کن! باید از اینجا بریم، وگرنه اونا گنجینمون رو پیدا می کنن!
صفحه 15
1- اون بچه ها، اِیس و سابو که داری در موردشون حرف می زنی، تو این اطراف حسابی اسم در کردن
2- مطمئنی که اِیس پولاتو کِش رفته، درسته؟
3- عضو گروه دزدای دریایی بلو جَم، پورچِمی
4- درسته، من واقعاً شرمندم، ولی اون منو قافلگیر کرد
5- چه بچۀ احمقیه که از گروه ما دزدی کرده...!!
6- اگه کاپیتان بلو جَم از این قضیه بویی ببره، هیچ کدوم از ما دوتا جون سالم به در نمی بره!
7- لعنتی...اون بابایی یکی از تاجرای گروه بلو جَمه...
8- پولی که از اونا دزدیدم حماقت محض بود...!!
9- اونی که یه شمشیر واقعی دستشه، پورچِمیه!
10- تا حالا چیزی در موردش شنیدی؟! اون یه دیوونۀ زنجیره ایه!
11- اون عادت داره پوست سر حریفاشو قِلفتی می کنه!
صفحه 16
1- چی...
2- اون کجاست؟
3- آه...
4- بزار من برم لعنتی!
5- چرا اون کله پوک رفت سمت دشمن؟!
6- کمکم کُن اِیس!
7- اون اسممو بلند گفت...
8- اون یه احمق به تمام معناست!
9- الان گفتی اِیس؟
10- اونو می شناسی؟
11- اون دوستمه!
12- ولی نمی دونم چرا الان می خواست منو بکشه...
صفحه 17
1- لعنت به اون، همینطور داره به وِر زدنش ادامه می ده!
2- می خوام یه چیزی ازت بپرسم. امروز اون پول مارو دزدید و فرار کرد...
3- محض اتفاق می دونی اون الان کجاست؟
4- نه! اونا گنجمونو پیدا می کنن!
5- بهتره اون کله پوک حرفی نزنه!!
6- من...من...من نمی دونم......
7- وای پسر، تو روحت با این دروغ تابلوت!
8- هی هی...
9- پس برام چارۀ دیگه ای نزاشتی!
10- نگران نباش...
11- ها ها، یه کاری می کنم که مثل بُل بُل حرف بزنی......
12- هِی! دارین چیکار می کنین؟ وِلم کنین! دارین منو کجا می برین؟


Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

Approved by njt

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Farzad F.E.A.R
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 11
Forum posts: 0

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
May 3, 2010 583 de buechse
May 3, 2010 583 fr monkey d scar
May 7, 2010 583 en molokidan
May 8, 2010 583 de Pitou
May 10, 2010 583 id yantopecel
May 16, 2010 583 en cnet128
Jun 2, 2010 583 br siracfon
Jun 14, 2010 583 es januxa

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Dec 14, 2018 One Piece 927 en cnet128
Dec 6, 2018 One Piece 926 en cnet128
Dec 1, 2018 One Piece 925 en cnet128
Nov 14, 2018 One Piece 924 en cnet128
Nov 14, 2018 Karakuri Circus Volume 28 en Nintakun
Nov 14, 2018 Nanatsu no Taizai 289 fr FKS
Nov 14, 2018 Yakusoku no... 111 fr Erinyes
Nov 14, 2018 Shokugeki no Soma 287 fr Erinyes
Nov 13, 2018 Karakuri Circus Volume 27 en Nintakun
Nov 12, 2018 Saike Once Again 102 en Bomber...