Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 907 by cnet128 , Gintama 686 (2)
translation-is-ready

One Piece 605

کراکن و دزدان دریایی

fa
+ posted by Seyyed Newgat as translation on Dec 8, 2010 17:10 | Go to One Piece

-> RTS Page for One Piece 605


قسمت 605
1-"کراکن و دزدان دریایی"
ص01
2-درخواست: "راسوها در کشیدن نقاشی از چوپر به عنوان مدل استفاده می کنن" از طرف نویسنده مستعار موساری- سان.
ص02
1-مواجهه شدن با کراکن!!
2-تو الان چی گفتی؟! لوفــــــــی!!!
3-میخوام اون کراکن رو اهلی کنم و مجبورش کنم کشتیمون رو بکشه!
6-مگه دیوونه ای؟!؟!
4-خوب نگاه کن!!! نه وایسا، لازم نیست به خودت زحمت بدی!!! اون خیلی گندس!!!
5-کی میدونه که اون چند صد ساله که زندست؟! "کراکن" جونوریه که تو داستانهای بیشماری در سرتاسر دنیا از اون یاد شده، و به خاطر همین عملا به عنوان بهترین اسطوره مطرح شده.
ص03
1-"یه موجود کم استخون"..." یه اسکلت بدون گوشت"- - احساس میکنم دقیقا تو نقطه متضاد هم هستیم...
2-کی اهمیت میده؟!؟!
3-اون به نظر خوشمزه میاد.
4-و قطعا یه منظره نادره.
5-شما براش برنامه ریزی کردین؟!؟! شماها واقعا خونسردین؟!؟!
6-من فکر گرفتنش رو نمی کنم...حالا تو نقشه ای داری، لوفی...؟
7-مشکل اینه که ما این پایین تو اقیانوسیم.
8-نه، نه، مشکل اندازشه لوفی.خیلی خطرناک میشه اگه بخوایم پایین بریم.
9-سکان رو به سمت جنوب بچرخون!!
10-هی، نامی!! مستقیم به سمت اختاپوس!!
11-مسخره بازی درنیار!! به اون کشتی که اختاپوسه داره لهش میکنه نگاه کن!! دوست داری همون بلا سرمون بیاد؟!
12-الان، الان، نامی-سان!!! من در کنار بوباااااه...در کنار...تو هستم!!!
13-اون، اینو تجربه کرده!! کارت درسته سانجــــــی!!!
14-این مدیون توانبخشی و حقیقته اینه که، نامی کت پوشیده!
15-اینا چه مرگشونه؟!؟! تو این وضعیت؟! این موقعیتی هست که همه اونا باید برای سریعترین عقب نشینی ممکن از اینجا، اتفاق نظر داشته باشن!!! اونا مجبورن از خودشون محافظت کنن!!! این کشتی در معرض خطره!!!
ص04
1-براااااااار!!!
2-موووووووه!!!
3-یه چیزی دار از پشت سر، میاد طرفمون!!
4-اون...!! همون کشتی قبلیست!
5-کوریبوووو!!!
6-خیلی خوشتیپی، عوضـــــــــی!!!
7-اومدی منو نجات بدی، مگه نه؟
8-ما!! بِرار!! رو!! نجات میدیم!!
9-آره!!
10-آره!! نجاتش بدین!!!
11-مووووووووه!!!
12-همم؟
13-اَه...!!!
14-!!!...قرچ قوروچ
ص05
1-پاپا!!
2-واااااای!!
3-آبا با آبا با آبا با آبا با...!!!
4-مووووووه!!
5-واااایاهاهاهاهاهای!!!
6-حباب روکشی شکست!!!
7-با یه ضربه، یه کشتی بزرگتر از سانی رو له کرد!!!
8-اوووه، عوضـــــیای من!!!
9-اونا شبیه چتر دریایی هستن.
10-خفه شو، رورونواااا!!!
ص06
1-از اینطرف داره میــــــاد!!!
2-شُرشُروه
3-خیلی گنـــــــدس!!!
4-جیر-«3»
5-چیک!
6-چُمپ!
7-وایسین دیگه بچه ها!!! حمله های بزرگ، حباب رو میترکونه!!
8-ما میخواییم جا خالی بدیم!!،«مرغای دریایی!!!»
ص07
9-فرانکی!! بیا از«کوپ دی برست» استفاده کنیم و به طرف «پایین جریان» بریم!!
1-آره، می تونیم با اون فرار کنیم!!
2-نه...به اون فکر کردم، ولی یه مشکلی هست!!!
3-«کوپ دی برست» و «توپ ژائون» اسلحه هایی هستن که «هوا» زیادی رو پس می زنند. ما در اعماق اقیانوسیم!!
4-هوای اینجا تموم میشه!! اگه ما هوا رو اینجا پس بزنیم حباب کشتی چین میخوره و....!!!
5-اوه...!! پس..!! چه خاکی باید به سرمون بریزیم؟!
6-هیچی! من میخوام با اون بجنگم!!
7-جون من نکن!! حباب میشکنه ها، لوفی!!
8-اگه میخوای اینجوری باهاش بجنگی خیلی بده...برا همین، من یه نقشه برات دارم، لوفی کلاه حصیری!!!
9-اگه این احمقا رو به حال خودشون بزارم، مثل سگ جون میدم!!
10-این فوت و فنشه!! این«روکش پابرهنه ای» فوریه!!
11-چی؟!
ص08
1-به عبارت دیگه این لباس غواصیه!!!
2-گرفتی؟! اون طناب خط زندیگته!! با این روش، تنها کاری که باید بکنی، پریدنه,
3-پس شماها می تونین بدون نگه داشتن کشتی، آزادانه بجنگین!!
4-اوووه!!
5-هیچ کس ازت نخواسته بود کمک کنی،غریبه!! از این گذشته، ما گفتیم که می خواییم فرار کنیم!! اگه تو این کارو بکنی، اونا فکر می کنن که، ما داریم می ریم جنگ!!!
6-من خیلی وقت پیش گفتم اینو بهتون گفتم!! اما کاپیتان شما، اصلا گوش نمیده بقیه چی میگن!!
7-حالا بگو ببینم، کدوم بهتره: مجبورشون کنی تو کشتی بجنگن یا بفرستیمشون بیرون؟ ها، عروسک؟!
8-خیلی خب!! برو کارتو بکن، لوفـــی!!
9-اما دور از اینجا!!!
10-اگه میخوایین بجنگین،پس نزدیک کشتی اینکارو نکنین،باشه؟! پسرا؟!
11-این طنابا واقعا دست و پا گیرن!
12-اِه؟! یه لحظه صبر کنین!! شما باید اون پیشتون نگه دارین!! و گرنه همدیگه رو گم می کنین!!
13-نامی-سان نگران...منه...بوباااه!!!
14-شماها برین جلو و یکن وقت برام تلف کنین! من میخوام با یه ضربه قوی کنار بزنمش بیارم!
15-تو فاصله ای که تو سرت با این شلوغه، من خودم دخلشو میارم.
16-اما تو تیکه تیکش میکنی، من میخوام اون اختاپوس رو مثل حیوون خونگی نگه دارم!
ص09
1-اما اون داره ما رو هدف میگیره...
2-هووو!!!
3-«فرانکــــــــــی»
4-«پرتاب موشک»!!!
5-اووووووووووه!!!
6-تو دفعش کردی!!!
7-چه قدرت معرکه ای!!!
8-نه، حالا پای دیگش داره میاد!!
ص010
1-چرا همش ما رو هدف میگیره؟!؟!
2-«رامبل!»
3-«نقطه محافظ»!!!
4----!!! اون قبلا رو این کار کرده!!!
5-همه حالشون خوبه؟!؟!
6-کارت عالی بود!!!
7-معرکه بود، چوپر!!
8-اوووووو!!
9-حالا داریم میخوریم به کوه دریایی و خرد می شیم!!!
10-با این که توی آبیم...ولی تباید برای چند لحظه مشکلی پیش بیاد...
11-«میل فلور»
12-هیگانتس مانو!!
13-وواااه، چه دستای گنده ای!!
14-اون روبین خودمونه! نجات پیدا کردیم!!
15-«دنده 3» !
16-پوف!!
17-سخت کردن«بوسو- شوکو»(هاکی زرهی)
ص012
1-اوییییییییی...
2-اقیانوس...داره...
3-...قدرتمو میگیره!!!
4-اختاپوس عوضی، سعی میکنه قبل از اینکه بزنیش، نگهت داره؟
5-شورورو!
6-«راه رفتن دریایی»!!
7-اِه؟! سانجی-سان از حبابش بیرون اومد!!
8-آره، ولی اون سرعتش از کجا اومده؟! مثل یه فیشمنه!!
9-بدو... بدو!! یادت بیاد که 2سال رو صرف فرار کردن از چیزای زننده کردی!!! ...یه هیولای ...ونی! برای من زیباست!!!
10-«دیابل جامبه»!!!
11-«بین کُیت»!!
12-«ضربه آتشین»
13-جوااااااه!!
ص013
1-شورورورو!!
.......
.......
2-«سِنتوری»
3-«آشورا»!!!
4-نه، نه، زورو!! سانجــــی!! شما ها برای زدن پاهاش میرین!!!
5-«گومو گومو نوووو»!!
ص014
1-«توپ فیلی»!!!!
2-اونو به پرواز در اُوُرد!!!
3-چطوری اینقدر قوی شده؟!؟!
4-چی؟! چیزی اونجاس؟!
5-یه کوسه؟!
6-یه کوسه؟!
7-هاه...هاه...
8-واقعا کوسه بزرگیه.
9-لباس تنشه؟!
........
......!!
10-آآآآآهههه
11-اونا دارن تو «پایین جریان» بلعیده میشن!
12-اوه نه!! بریم دنبالشون!! باید با هم بریم!!!
ص015
1-آآآآآهههه
2-...!! هوه
3-اُهوه...!!
4-نرده ها رو محکم بگیرینکشتی رو به سمت چپ ببر!! الانه که بخوریم به اون غاره و بلندی ها و له بشیم!!!
5-نهههه!! بیا اینور!!
6-همه محکم بگیرین!!!
7-همه چی کنده شده و کشتی بدجوری داغون شده!!!
8-اِاِه؟!!
9-نَیفت پایین!!
10-الان دیگه تو مرکز جریانیم!!
11-عجب سرعتی!!
ص016
1-دردســـ....
2-....اَه...
3-....اَه...
4-اووه...
5-...اُسوپ!
6-اَه...پس... ما نجات پیدا کردیم...؟
7-چی؟! اون صوراتای دکو دراز چیَن دیگه؟ -- اوییی، یه دِیقه تنهاتون میزارم و...
8-اُووو!! ...پسر اینجا خیلی سرده...!!
9-...اما اگه اینجا ظلمات محض باشه، هر چقدر سعی کنیم نمی تونیم چیزی رو پیدا کنیم...!!
10-من اصلا از تاریکی خوشم نمیاد، شایدم، ترسیدم. شما چیزی حس نمی کنین؟!
11-احتمالا الان تو عمق 7000 متری هستیم...
12-این عمقیه که میتونه حتی کوسه رو له و لورده کنه و بپوشونه.
.......
.......
13-هنوز به «جزیره فیشمن ها» نرسیدیم؟! شاید اونا اومدن دنبال ما...!!
14-من کاملا مطمئنم کِیمی -چان گفت...عمق 10000 متری...
15-یعنی م...ما هنوز باید 3000 متر دیگه پایین بریم!!؟
16-ما نمی تونیم گروه لوفی رو پیدا کنیم.
17-بنظر گمشون کردیم.
18-امیدوارم توسط یه هیولا تیکه تیکه نشده باشن...
19-فکرت خیلی وحشتناکه!!!
20-اون3تا، توی اون حبابهای کوچولو؟! حتی اگه زنده باشن،
21-هواشون تموم نشده! اونا واقعا در خطرن!!
22-...برای همین بود که بهشون گفتم طناب نجات رو ببرن...!!
23-خیلی خب دیگه، اینجا نشستن و ناله زاری کردن فایده ای نداره!!
24-بیایین دنبالشون بگردیم!! من «تجهیزات روشنایی» با خودم دارم.
25-اِه؟! نگو که میخوای با چشمات...؟!
26-کا-چاکی!!
27-«فرانکـــــــــی»
28-«نیپل لایت»!!
29-چرا اینقرروشن کردی؟!؟!
30-«اینجا دریای عمیقه» جایی که نور در اون نفود نمیکنه، جایی که هیچ موجود عادی حق حیات نداره.
31-«دنیای مردگان دریا»
32-وااااااااااااااااای
33-ترسناک!!
وان پیس
پایان /قسمت 605

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

2 members and 1 guests have thanked Seyyed Newgat for this release

Hyuga 91, sentimento

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: Seyyed Newgat
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 2
Forum posts: 1

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Nov 24, 2010 605 en molokidan
Nov 25, 2010 605 de Pitou
Nov 25, 2010 605 it =Urahara=
Nov 27, 2010 605 en cnet128
Nov 29, 2010 605 de buechse
Dec 1, 2010 605 br siracfon

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Jun 19, 2018 Yakusoku no... 91 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Yakusoku no... 90 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Yakusoku no... 89 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 267 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 266 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 265 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Mahou Shoujo of... 57 en Lingwe
Jun 16, 2018 Gintama 686 en Bomber...
Jun 16, 2018 Gintama 685 en Bomber...
Jun 15, 2018 One Piece 907 en cnet128