Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 907 by cnet128 , Gintama 686 (2)

One Piece 467

One Piece ch467

vi
+ posted by newmember as translation on Aug 20, 2007 11:11 | Go to One Piece

-> RTS Page for One Piece 467

Based on cnet128 trans

1
One Piece
Chapter 467 "Cướp biển Zoro vs. Samurai Ryuuma"
Enel's Great Space Operation Volume 32: "For the moment, attack the city!"

2
[insert text: Cuộc chạm trán giữa 2 kiếm sĩ!!]
Franky: Thông gió rồi.
Brooke: Để có thể đâm bay bổng như thế... / Không biết sức mạnh của hắn như thế nào...?!!
Ryuuma: ...Yohohoho. Ta thấy ngươi làm lệch hướng đâm..
Zoro: ........................
Franky: ?! // !!! // Cáiii?!

3
Ryuuma: ...Yohoho. Cũng khá gần đấy...
Franky: ?! / Hắn phản đòn từ khi nào vậy?!
Brooke: Hoho... cùng lúc đấy.........!!! // Đòn của hắn cũng bay bổng lắm....!! // Tên kiếm sĩ xác ướp… bây giờ hắn đang sử dụng bóng của tôi để di chuyển, nhưng khi hắn còn sống thì hắn được biết đến dưới cái tên “ Sư phụ kiếm thuật” Rất có thể cả hai kiếm sĩ này đều có thể chất như nhau.
Franky: Thế nếu như nhau thì có nghĩa là gì?
Brooke: Nó có nghĩa là họ là những người có “sức mạnh huỷ diệt” Cuộc chiến sắp kết thúc rồi.

4
Ryuuma: Prelude: Ofueru!!!
Zoro: (Chưởng đánh gẫy kiếm?!) // Nigiri... // Hirameki!!! // Maguma!!!
[TN: Nigiri Hirameki Maguma = Double-Slice Flash Demon Bear]

5
Franky: Whoa!!!
Zoro: !! // !!
Ryuuma: Gavotte: Bond Avant!!!

6
Zoro: Nitouryuu... // Iai... // RASHOUMON!!! // (Tên khốn nhận chưởng!!!)

7
Franky: !!! // Whoa...!! Toà nhà bị sập... // Này, đợi cái... Chỗ này sẽ sập mất.!! // Oh crap!! // Này!! Cố lên nhé, chúng tôi ra ngoài đây.!! Mái nhà sập mất!
Zoro: 72 Pondo Hou!!
Ryuuma: Polka: Remise!!!
Franky: Vũ khí trái!!!

8
Zoro: *hổn hển* // *hổn hển*
Brooke: *ho, ho*
Franky: Khỉ thật... suýt nữa thì!! // Hm? // !!!
Zoro: UAAAAAGH!!!

9
Franky: Whooa!!
Brooke: Aahh!! Cẩn thận!! Ngã đấy!!
Zoro: Tch...!! // Hắn ở bên kia!! // *hổn hểnt* // *hổn hển* // *hổn hển*
Brooke: Ahh!!
Franky: !!

10
Brooke: Ahh!! // Hắn sẽ rơi!!
Zoro: *Hổn hển*
Franky: ! // !!

11
Brooke: ...Thật ấn tượng anh ta vẫn có thể giữ nhịp chân... // ...............!!
Zoro: *Hổn hển* // *hồng hộc* // (Nếu cuộc chiến này mà còn tiếp tục thì hắn làm gãy kiếm của mình mất... ...Với cơ thể đấy, khí lực đấy, với tất cả sức mạnh của một sư phụ kiếm thuật đúng là thật rồi...!!
Ryuuma: *pant* // *pant*
Zoro: *pant* // ..................
Ryuuma: *pant* / .................. // *pant*

12
Franky: ?!! // Aaah!! // Hey!!! Hắn có thể làm thế cơ à?!!

13
Zoro: Ittouryuu...
Ryuuma: !
Zoro: Hiryuu...
Ryuuma: ......Hanauta... // ...Sanchou...
Franky: !

14-15
Ryuuma: Yahazugi... // !!!
Zoro: Kaen!!!!

16
Ryuuma: ?!! / Uagh!!! // (Vết thương đang cháy!!) // (...............!! // ...............!!!)

17
Franky: !!
Zoro: ...............!! // *pant* / *pant*
Ryuuma: (.........Ta thua rồi.) // *pant*
Ryuuma: ...Thanh Meitou ngày xưa được pháp sư kiếm thuật sử dụng...
Zoro: *pant*
Ryuuma: *pant* / ...Shuusui!! Ngươi mà làm chủ, thanh kiếm này chắc hài lòng lắm. *pant*

18
Franky: .................. // Hắn nói cái gì vậy? Tên samurai... / Việc gì đang diễn ra vậy?
Brooke: ...Nhắn gọn lại .........!! Trận đấu đã kết thúc...!! / ...Cuộc chiến này... Tôi chưa thấy cái gì như thế này cả. // Tên samurai... khi đánh nhau với tôi... / Hắn còn không thèm cố............!!
Ryuuma: Đúng là một hiệp đấu hay... // ......... / Ta đã để cho cơ thể samurai này bị thua rồi......... Ta thấy xấu hổ quá.........!!

19
Zoro: Chỉ cần ngươi thấy xấu hổ thôi thì cũng đủ rồi... / Ngươi là một kiếm sĩ từ trí thức lẫn cơ thể... // Ta cũng muốn gặp ngươi nếu ngươi còn sống.
Ryuuma: ...............!! // Uooohhh......!!
Brooke: Ah... // Ahh!! // Nó... // Nó...!! // Nó quay về ~!!! // Bóng của tôi quay về rồi ~~~~~!!!
Zoro: Ta sẽ lấy kiếm của ngươi....... / ...Nhưng hãy làm như trận đấu này chưa tùng xảy ra. // Samurai của nước Wano......!!!

Just came back from the holiday. Anyway thanks for reading this. C&C are welcome.

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

0 members and 1 guests have thanked newmember for this release
Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
No comments have been made yet!

About the author:

Alias: newmember
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 8
Forum posts: 18

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Aug 17, 2007 467 en cnet128
Aug 18, 2007 467 en Iwanin
Aug 17, 2007 467 en Ju-da-su
Aug 18, 2007 467 es DeepEyes
Aug 17, 2007 467 es Fires
Aug 18, 2007 467 th Ju-da-su
Aug 19, 2007 467 pl juUnior
Aug 20, 2007 467 pt cirvac
Aug 18, 2007 467 de vanylla
Aug 27, 2007 467 en skywalker6705
Aug 19, 2007 467 id sakura_hime04

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
Jun 17, 2018 Yakusoku no... 90 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Yakusoku no... 89 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 267 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 266 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Shokugeki no Soma 265 fr Erinyes
Jun 17, 2018 Mahou Shoujo of... 57 en Lingwe
Jun 16, 2018 Gintama 686 en Bomber...
Jun 16, 2018 Gintama 685 en Bomber...
Jun 15, 2018 One Piece 907 en cnet128
Jun 15, 2018 Gintama 686 en kewl0210