Login
 
Not a member? Register now!
Announcements
Like us on Facebook, follow us on Twitter! Check out our new tumblr page. :)
Manga News: Toriko has come to an end; but be sure to swing by and share your favourite moments from the series!
Manhwa & Manhua News: Check out the new Manhwa and Manhua shout-out (March 2016).
Event News: One Piece Awardshas concluded. Check the results Here!
Translations: One Piece 904 by cnet128 , Gintama 682 (2)

Naruto 360

- Naruto 360

vi
+ posted by newmember as translation on Jun 30, 2007 11:31 | Go to Naruto

-> RTS Page for Naruto 360

Based on unapimper and germinc trans

P.1
Sasuke: !
Tobi: Phải nhanh lên mới được!!
Deidara: (Thôi cũng được, mình để dành để giết Itachi… hm!)
Sasuke: (Cả cái này là một quả bom à? Nếu thế thì...)

P.2
Side text: MỘT DEIDARA KHỔNG LỒ HIỆN RA… ĐÂY LÀ BOM C4!!

Sasuke: Nó to thật… nếu mà nó nổ thì …

P.3
Deidara: Thôi mà, đừng có chạy như thế nữa.!
Deidara: Mày nghĩ là mày có thể chạy trốn Garuda như thế hả!?

P.4
*POOOF*

P.5
Sasuke: !?

Sasuke: (...Không nổ...?)
Sasuke: Không thể như thế được … đây là

P.6
Deidara: Chiến thắng thuộc về ta!!
Deidara: Nghệ thuật là một tiếng nổ!!
Deidara: KAAATSU

P.7
Deidara: BIẾN MẤT!

P.8
Sasuke: Khỉ thật...
Sasuke: Làm sao mà nó có thể xẩy ra… có thể là??

P.9
shhhhooooo~~~

P.10
Deidara: Hmm!!
Deidara: Hmm! Hmm! Hmm! Đây là một KIỆT TÁC!!

Tobi: Các quả bom li ti nhỏ bằng vi sinh vật... Bom C4 Garuda...
Tobi: Những quả bom này được tung ra trong không khí sau khi Deidara nổ...
Tobi: Bom sẽ tản ra khắp nơi trên cơ thể của các sinh vật sống những con mà đã hít phải những quả bom này vào.

P.11
Tobi: ...và một khi chúng nổ, chúng tiêu dịêt thân thể từ trong ra ngoài
Tob: Dúng là một chưởng man rợ...

Deidara: Ta nghĩ là ta phải cám ơn Itachi về điều này, khà khà khà...
Deidara: KHà khà khà.... Ta thắng! Ta thắng! Tác phẩm của ta thắng!!

P.12
Deidara: !!

----sharingan'd----

P.13
----skewered----

P.14
Sasuke: Trông như là ngươi đã sử dụng hết công lực rồi… động tác của ngươi chậm chạp lắm.

Deidara: Đôi mắ đấy.... ku....
Sasuke: Đúng là mắt thường không thể nhìn thấy những quả bom đó... nhưng cặp mắt sharingan của ta có thể nhìn thấy mầu của công lực.
Sasuke: Những quả bom mà có công lực của ngươi thì ta có thể thấy. Chúng có hình như một đám mây lớn được tạo ra từ khói mầu.
Sasuke: Nơi mà ngươi đang đứng là ngoài vùng khói … và từ đó ta có thể biết được ngươi sẽ dùng chưởng gì nên đỡ chưởng đó cũng không khó.

P.15
Deidara: Ugh....
Deidara: Ngươi.... Như vậy cái mà tao thấy lúc nãy lúc mà mày bị phân huỷ là…
Sasuke: Đúng thể, ...Chưởng của tao!
Deidara: Ugh.... kuku... Tao hiểu rồi... Hoá ra là như vậy....
Sasuke: Tao không đánh ngươi trọng thương vì có lý do cả, nào nói cho tao biết Itachi ở đâu!
Deidara: Như tao đã nói lúc nãy... tao phải cám ơn Itachi về điều này...
Sasuke: ?

P.16
Sasuke: !?
Sasuke: Hình nhân bằng đất sét!?
Deidara: Chưởng của ngươi... ta đã được nếm chưởng đó… từ lâu rồi . Giống như Itachi không chưởng nào có thể ảnh hưởng đến ta lần hai! Hừm!

P.17
Deidara: ( Sau cái lần tao đánh nhau với Itachi, Tao đã luyện đôi mắt trái để đánh lại sharingan!)
Deidara: (Tao đã luyện rất nhiều để có thể hoá giải sharingan!)
Deidara: Bây giờ nó sẽ kết thúc!! Nếm bom C4 của ta nè!!
Sasuke: Khự ...

Comments are welcome

Have you shown your appreciation today? Click the thanks button or write your appreciation below!

Comments
Add your comment:

Login or register to comment

Benefits of Registration:
    * Interact with hundreds of thousands of other Manga Fans and artists.
    * Upload your own Artwork, Scanlations, Raws and Translations.
    * Enter our unique contests in order to win prizes!
    * Gain reputation and become famous as a translator/scanlator/cleaner!
#1. by mori90 ()
Posted on Jun 30, 2007
dịch hay lắm .Add nick tui nha Y!M : dlong_90

About the author:

Alias: newmember
Message: Pm | Email

Author contributions

Translations: 8
Forum posts: 18

Quick Browse Manga

Translations of this Chapter

Date Chapter Language Translator
Jun 30, 2007 360 en germinc
Jul 1, 2007 360 en HisshouBuraiKen
Jul 1, 2007 360 en itsumobasho
Jun 30, 2007 360 en Iwanin
Jun 29, 2007 360 en Nami
Jul 1, 2007 360 es DeepEyes
Jun 29, 2007 360 es Fires
Jun 30, 2007 360 id ginousuke
Jun 30, 2007 360 pl GrayFoxx
Jul 1, 2007 360 pl juUnior
Jul 1, 2007 360 it Shunran
Jun 29, 2007 360 de VincentV
Jun 29, 2007 360 es Alonson
Jun 29, 2007 360 fr boubi
Jul 2, 2007 360 it Kaede-kun
Jun 29, 2007 360 tr eyeshild21

Latest Site Releases

Date Manga Ch Lang Uploader
Mar 1 MH Yearbook 2013 Mangahe...
Jan 19 MH Yearbook 2012 1 Mangahe...
Nov 14 Houkago 1 Osso
Nov 14 Oragamura 1 Osso
Nov 14 Kenka 1 Osso
Nov 14 101Kg 1 Osso
Nov 14 Murder 1 Osso
Nov 14 Doubles 1 Osso
Nov 14 Pinknut 1 Osso
Nov 14 Kimagure 1 Osso

Latest Translations

Date Manga Ch Lang Translator
May 19, 2018 Shokugeki no Soma 263 fr Erinyes
May 19, 2018 Gintama 682 en Bomber...
May 18, 2018 One Piece 904 en cnet128
May 18, 2018 Gintama 681 en Bomber...
May 18, 2018 Gintama 682 en kewl0210
May 15, 2018 Yakusoku no... 86 fr Erinyes
May 12, 2018 Yakusoku no... 85 fr Erinyes
May 12, 2018 Shokugeki no Soma 262 fr Erinyes
May 12, 2018 Shokugeki no Soma 261 fr Erinyes
May 11, 2018 Gintama 681 en kewl0210